İTÜ Yayınevi kitapları profesyonel dizgi tasarım araçları ile basıma hazırlanmaktadır. Bu nedenle taslak kitap önerinizde bir şablona uyma zorunluluğunuz bulunmamakta, sadece aşağıdaki yazım kurallarına uymanız yeterli olmaktadır.

Bu yönergeye uygun olarak hazırlayacağınız kitap taslağınızı “Kitap Başvuru Süreci” bağlantısını takip ederek elektronik ortamda Üniversite Yayın Kuruluna gönderebilirsiniz.

Taslak dokümanında başlıkların doğru ayarlanmış olması, tabloların düzeni, resim ve şekillerin kalitesi kitap basım sürecini hızlandırmaktadır.

Kitap taslaklarını Microsoft Word programı ile hazırlayacak Değerli Yazarlarımız İTÜ Yayınevi Şablon Dosyasını kullanabilirler.

Yazım Kuralları

Kitap Bölümü Başlığı

Kitap bölümü başlığında, her kelime büyük harfler ile yazılmalıdır. En fazla 2 satır başlık olmalıdır. Başlığın önünde bölüm numarası bulunmalıdır. Yazar İsimleri; Yazar isimlerinde, her ad ve soyadının ilk harfi büyük geri kalanı küçük olmalıdır.

Standart Akademik unvan kısaltmaları kullanılabilir:
Arş. Gör. Dr. (Araştırma Görevlisi Doktor), Dr. Öğr. Üyesi ((Eskiden Yrd. Doç. Dr.) Doktor Öğretim Üyesi), Doç. Dr. (Doçent Doktor), Prof. Dr. (Profesör Doktor)

Metin

Paragraflar iki yana dayılı olacak şekilde 11 punto ile yazılmalıdır. Yazı tipi “Times New Roman” olmalıdır. Satırlar arasında yarım satırlık (6 pt) bir boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında boş satır bırakılmamalıdır. Bir kelimenin kullanım şekli Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzunda kullanıldığı gibi olmalıdır.

Başlıklar

Her ana konu başlığı 14 punto ile yazılmalıdır. Bununla beraber her kelime büyük harflerle ve kalın (bold) olacak şekilde yazılmalıdır. Her ana konu başlığı numaralandırılmalıdır. Numaralandırmalar sadece rakamlar ile yapılmalıdır. Roman rakamları, harfler vs. diğerleri kullanılmamalıdır.

Ana konu başlıklarında herhangi bir girinti olmamalıdır.

Birinci dereceden alt konu başlığı 12 punto ile yazılmalıdır. Bununla beraber her kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük olmalıdır ve alt konu başlığı kalın olacak şekilde yazılmalıdır. Her alt konu başlığı numaralandırılmalıdır. Mesela 1. Ana konu başlığının altındaki 1. Birinci dereceden başlık için 1.1. kullanılır. Devamı 1.2., 1.3. ve devamı şeklinde olmalıdır. Numaralandırmalar sadece rakamlar ile yapılmalıdır. Roman rakamları, harfler vs. diğerleri kullanılmamalıdır.

Birinci dereceden alt konu başlığında girinti olmamalıdır. Birinci dereceden alt konu başlıklarından önce ve sonra (12 pt) bırakılmalıdır. İkinci ve üçüncü dereceden alt konu başlığı 11 punto ile yazılmalıdır. Bununla beraber her kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük olmalıdır ve alt konu başlığı kalın olacak şekilde yazılmalıdır. Her alt konu başlığı numaralandırılmalıdır. İkincil başlık için 1.1.1. gibi 3 rakam, üçüncül başlıkları için 1.1.1.1. gibi 4 rakam kullanılmalı ve ardışık olarak devam etmelidir. Numaralandırmalar sadece rakamlar ile yapılmalıdır. Roman rakamları, harfler vs. diğerleri kullanılmamalıdır. En fazla 3. Dereceden alt konu başlığı yazılabilir.

Başlık numaralandırması tasarım konusunda bize yardımı olması içindir. Bizim yapıp size gönderdiğimiz tasarımda bu numaralar olmayacaktır. Başlıkların öncesinde ve sonrasında boş satır bırakılmaz.

Sayfa Düzeni

Bölümler A4 boyutlarındaki (210 x 297 mm) sayfa üzerinde hazırlanmalıdır. Sayfanın solundan ve sağından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Sayfanın üstünden 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Sayfanın altından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

Fontlar

Metin paragrafları “Times New Roman” yazı tipinde yazılmalıdır. Yazı tipi boyutu tüm paragraflarda 11 punto olmalıdır. Paragraf başlarında bir girinti bırakmaya gerek yoktur. Paragraflardaki satırlar arasında yarım satırlık (6 pt) boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar iki yana dayalı şekilde olmalıdır. Paragraflarda özel bir durum gerektiren yazılar, teknik terimler italik veya kalın olacak şekilde yazılabilir.

Şekiller

Tüm şekiller sayfaya ortalanmalıdır. Şekillerde ve şekil yazılarında girinti olmamalıdır. Şekil yazıları şekillerin altına yazılmalıdır.

Şekillerin isimlendirmesi Şekil (Bölüm Numarası).(Şekil Numarası): Örn: Şekil 5.13: şeklinde olmalıdır.

Her bir şekle kitap bölümü içerisinde atıfta bulunulmalıdır. Örn: (Şekil 5.13). Şekil yazıları kalın yazılmamalıdır. Şekil yazısının sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır. Diğer tüm kelimeler küçük harfler ile yazılmalıdır.

Şekiller mümkünse vektörel olarak çizilmeli, resimlerin çözünürlük kalitesi yüksek olmalıdır. Şekiller üzerindeki yazılar okunur olmalıdır. Gerekirse şekil yazıları yeniden yazılmalıdır. Resimlerin orijinal dosyası ayrı olarak da gönderilmesi kalite bakımından daha iyi olur. Ekran resminin çekilmesi ile elde edilen çizim, şekil ve resimlerin kalitesi yetersiz olacağından taslakta kabul edilmeyecektir.

Mümkünse orijinal çizim ve fotoğraf çekimleri yapılmalıdır. Mümkün değilse internetten ücretsiz kullanıma müsaade edilen resimler bulunup kullanılmalıdır. Freepik.com, pixabay.com gibi resim siteleri bazı resimlerini ücretsiz kullanıma vermektedir. Fakat yine de resimlerin hangi siteden alındığına dair bilginin kaynaklara aktarılmasında yarar vardır. Çeviri kitaplarındaki şekil içi yazıları sığmazsa saat yönünde çevirerek yazılabilir veya orijinal pdf üzerinde (şekil içi yazılar) yorum balonları içine çevirisini yazarak yapılmalıdır.

Tablolar

Tablo başlığı tablonun üstünde olmalıdır. Tablolarda ve tablo yazılarında girinti olmamalıdır. Tablo yazıları tabloların üstüne yazılmalıdır. İsimlendirmesi Tablo (Bölüm Numarası).(Tablo Numarası): şeklinde Örn: Tablo 5.12: olmalıdır. Her bir tabloya kitap bölümü içerisinde atıfta bulunulmalıdır. Tablo yazıları kalın yazılmamalıdır. Tablo yazısının sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır. Diğer tüm kelimeler küçük harfler ile yazılmalıdır. Tabloda bulunan kelimelerinin ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olmalıdır. Tablodaki yazılar 11 punto olmalıdır. Yazı tipi “Times New Roman” olmalıdır. Tabloların durumuna göre yazı boyutu 8 puntoya kadar düşürülebilir. Çeviri kitaplarındaki tablo çevirileri mutlaka worddeki tabloda yapılmalıdır. (fotoğraf, çizgi vs. olmamalıdır).

Dipnotlar

Sayfalarda dipnotlar kullanılabilir. Dipnotların yazı tipi “Times New Roman” olmalıdır. Yazı tipi boyutu ise 9 punto olmalıdır.

Sembol ve Boşluklar

Noktalama işaretlerinden sonra boşluk bırakılmalıdır. +, -, ‘, =, < gibi sembollerden önce ve sonra boşluk bırakılmalıdır. Açılış parantezinden sonraki ve kapanış parantezinden önceki boşluklara izin verilmemektedir. Boşluk, açılış parantezinden önce ve kapanış parantezinden sonra bırakılmalıdır. Ölçü birimleriyle rakamları arasında boşluk olmalıdır. Örn: 5 mm, 20 kg gibi. Ölçü birimlerinin kısaltmalarından sonra nokta kullanılmaz. Yüzde (%) işareti ile rakam arasında boşluk bırakılmaz. Örn: %80. Metni yazdıktan sonra bu durumları kontrol ediniz. Sayfa Numaraları Sayfa numaraları eklenmemelidir. Sayfa numaraları, daha sonra editörler tarafından eklenecektir. Üst ve alt bilgiler sayfalarda kullanılmamalıdır.

Referanslar

Yayınevimiz APA 7 (2020) kurallarına göre kitapları düzenlemekte ve kitap taslaklarının en son çıkan APA formatına göre hazırlanmasını talep etmektedir. Buna göre yayınevinimizde kullandığımız metin içi ve metin sonu kaynakça örnekleri aşağıda yer almaktadır. 

Kitap
Kitap ismi italik ve küçük harflerle verilmelidir. Kitap isminin başında ve sonunda nokta olmalı ardından yayınevi düz ve büyük harfle başlayacak şekilde verilmelidir. 
Potter, J., & Wetherell, M. (1987). Discourse and social psychology: beyond attitudes and behaviour. Sage.  (Sadece yayınevi verilmeli ancak yayın yeri verilmemelidir.)
Metin içinde kitaplar (Potter & Wetherell, 1987) şeklinde verilmelidir. & işareti and veya ve kelimeleri yerine kullanılmalıdır. 
Knuth, D. E. (1973). Computers & Typesetting: Volumes A-E (Millenium ed). Addison-Wesley. http://www-cs-faculty.stanford.edu/~uno/abcde.html

Makale
Makalelerde makale ismi küçük harflerle düz ancak dergi ismi büyük harfle başlayacak ve italik şekilde yazılmalıdır. Dergi cilt sayısı italik ancak sayı no parantez içinde düz olmalıdır. 
Guadalupe, M., Li, H., & Wulf, J. (2014). Who lives in the C-suite? Organizational structure and the division of labor in top management. Management Science, 60(4), 824-844. 
Metin içinde ise (Guadalupe, Li & Wulf, 2014) olarak verilmelidir. 

Kitap bölümü örneği
Bamford, M. (2009). 3 H+/K+ ATPase Inhibitors in the Treatment of Acid-Related Disorders. In Progress in Medicinal Chemistry (Vol. 47, pp. 75–162). Elsevier. https://doi.org/10.1016/S0079-6468(08)00203-8

Bilimsel dergi makalesi örneği
Mustapha, A. O., Babatunde, A., Akinola, O., Olododo, H. S., Afolabi, Y. T., & Abdulfatai, T. (2023). Trimethylolpropane-based Biolubricant Synthesis from Sweet Almond (Prunus amygdalus dulcis) Seed Oil for Use in Automotive Applications. Journal of the Turkish Chemical Society Section A: Chemistry, 10(2), 371–380. https://doi.org/10.18596/jotcsa.1178460

Patent örneği
Hamuryudan, E., Özçeşmeci, M., Akkurt, B., Sancar Baş, S., & Bolkent, Ş. (2022). Alcian Blue Boyasına Alternatif Katyonik Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Biyolojik Kullanımı (Türk Patent Enstitüsü Patent No. 2017/08050).

Araştırma projesi örneği
Hamuryudan, E., Özçeşmeci, M., Akkurt, B., Sancar Baş, S., & Bolkent, Ş. (2017). Alcian Blue Boyasına Alternatif Katyonik Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Biyolojik Kullanımı. TÜBİTAK.

Bilimsel tebliğ örneği
Akkurt, B., Tüzün, E., Taşaltın, N., & Karakuş, S. (2021, November 24). High-performance non-enzymatic urea electrochemical sensor based on chitosan-coated Cu nanospheres. Proceeding Book (Abstracts and Full Text Papers). 4th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara.

Tez örneği
Akkurt, B. (2009). Oktasübstitüe Ftalosiyaninlere Yeni Fonksiyonel Gruplar Kazandırılması [PhD Thesis, Istanbul Technical University]. https://polen.itu.edu.tr/handle/11527/7561

Diğer kaynakça türlerine az rastlandığından Zotero veya Mendeley yahut Endnote gibi bir kaynakça yönetim yazılımından faydalanılması önerilir. Diğer kaynak türleri ile ayrıntılı bilgiye APA 7 resmi sitesinden ulaşabilirsiniz. 
 
Yayınevimiz değerli yazarlarımızın kaynakça ve metin içinde atıf gösterme faaliyetlerinin kendileri tarafından yapılmasını değil, bu işi kolaylaştıran "kaynakça yönetim yazılımları" kullanmasını önermektedir. Bu amaçla kullanılabilecek yazılımların en çok bilinenleri Zotero (ücretsiz), Mendeley (ücretsiz) ve Endnote'dir (ücretli).
Youtube'de bu üç yazılım için eğitim videoları bulunmaktadır. Bkz. Zotero eğitim videoları, Mendeley eğitim videoları, Endnote eğitim videoları.