Kitap Yayın Şablonu

İTÜ Yayınevi bünyesinde basılacak veya elektronik ortamda yayınlanacak kitapların kapak esasları düzenlenmiştir.

Kitap Boyutu

İTÜ Yayınevi ders ve yardımcı ders kitapları ile bilimsel araştırma kitapları, 16 x 24 cm boyutunda ve renkli olarak, İTÜ Yayın Koordinatörlüğü nihai onayı ile yayınlanır. Basılı kitaplarda ivory veya 1. hamur beyaz kâğıt ve tercihen sert kapak kullanılır.

İTÜ Yayınevi Cep Kitapları ise 13,5 x 19,5 cm ölçülerinde ve renkli olarak, yine İTÜ Yayın Koordinatörlüğü nihai onayı ile yayınlanır. Basılı cep kitaplarda 1. hamur kâğıt ve karton kapak tercih edilir.

Metin Fontu

İTÜ Yayınevi kitaplarında ana metinde "Source Serif" veya "Time New Roman" fontu, başlıklarda "Source Sans Serif" veya "Swiss 721" fontu kullanılmaktadır.

Kapak Tasarımı

web sayfası_yayınevi (1)

  • Kitabın ön ve arka kapak tasarımı, eserin içeriği konusunda ipucu verebilecek ve dikkat çekecek biçimde hazırlanmaktadır.
  • Kapak tasarımında taşma payı, kesim çizgileri ve sırt ölçüsünün düzenlenmesi, Yayınevimizce yapılır. Kitap sırt kalınlığı toplam sayfa sayısına göre ayarlanır.
  • Kapak için seçtiğiniz görselin kullanım hakları mutlaka Yazar(lar) tarafından edinilmiş olmalıdır. (Google arama motorundan indirilen görsellerin kapaklarda kullanılması mümkün değildir, zira fotoğraf veya görselin sahibine ayrı bir telif ödemesi yapılamamaktadır.) Kapak görseli Yazar(lar)a ait ise kullanabilir; ait değil ise bir görsel arşivinden satın alınmış olmalı ya da fotoğrafçısı / üreticisinden kullanım haklarının devralınmış olması gerekmektedir. 


Kitap Taslağı için Yazım Kuralları

İTÜ Yayınevi kitapları profesyonel mizanpaj / dizgi tasarım araçları ile yayına hazırlanmaktadır. Bu nedenle taslak kitap öneri metninde bir şablona uyma zorunluluğunuz bulunmamakta, sadece aşağıdaki yazım kurallarına uymanız yeterli olmaktadır.

Bu formata uygun olarak hazırlayacağınız kitap taslağınızı, “Kitap Başvuru Süreci” bağlantısını takip ederek elektronik ortamda gönderebilirsiniz. 

Taslak dokümanında başlıkların doğru ayarlanmış olması, tabloların düzeni, şekil ve fotoğrafların yüksek kalitesi, kitap basım sürecini hızlandırmaktadır.

Kitap taslaklarını Microsoft Word programı ile hazırlayacak Değerli Yazarlarımız, İTÜ Yayınevi Şablon Dosyasını kullanabilirler.

Sayfa Düzeni

A4 boyutlarındaki (210 x 297 mm) sayfa üzerinde hazırlanmalıdır. Sayfanın solundan, sağından, üstünden ve altından 2,5'er cm boşluk bırakılmalıdır.

Metin Türü

Metin paragrafları “Times New Roman” yazı tipinde yazılmalıdır. Yazı boyutu tüm paragraflarda 11 punto olmalıdır. Paragraf başlarında bir girinti bırakmaya gerek yoktur. Paragraflar iki yana yaslı olacak şekilde, satırlar arasında yarım satırlık (6 pt) boşluk bırakılarak yazılır (1,5 satır genişlik). Paragraflar arasında boş satır bırakılmaz. Bir kelimenin kullanım şekli Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü ve Yazım Kuralları ile uyumlu olmalıdır. Paragraflarda özel bir durum gerektiren yazılar (örn. teknik terimler) italik veya kalın olacak şekilde belirtilebilir.

Yazar isimlerinde; her ad ve soyadının ilk harfi büyük geri kalanı küçük olmalıdır. Standart akademik unvan kısaltmaları kullanılabilir; Arş. Gör. Dr. (Araştırma Görevlisi Doktor), Dr. Öğr. Üyesi ((Eskiden Yrd. Doç. Dr.) Doktor Öğretim Üyesi), Doç. Dr. (Doçent Doktor), Prof. Dr. (Profesör Doktor)

Bölüm Başlığı

Kitap bölümü başlığında, her kelime büyük harfler ile yazılmalıdır. En fazla 2 satır başlık olmalıdır. Başlığın önünde bölüm numarası bulunmalıdır.

Konu Başlıkları

Her ana konu başlığı 14 punto ile yazılmalıdır. Bununla beraber her kelime büyük harflerle ve kalın (bold) olacak şekilde yazılmalıdır. Her ana konu başlığı numaralandırılmalıdır. Numaralandırmalar sadece rakamlar ile yapılmalıdır. Roman rakamları, harfler vs. diğerleri kullanılmamalıdır. Ana konu başlıklarında herhangi bir girinti olmamalıdır. Başlıkların öncesinde ve sonrasında boş satır bırakılmaz.

Birinci dereceden alt konu başlığı 12 punto (pt) ile yazılmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük olmalıdır. Birinci dereceden alt konu başlığında girinti olmaz; başlıktan önce ve sonra 12 pt'luk boşluk bırakılır. Her alt konu başlığı numaralandırılmalıdır. Örneğin,1. ana konu başlığının altındaki 1. birinci dereceden başlık için "1.1.", devamındaki başlıklar için "1.2"., "1.3" vb. şeklinde numaralandırma yapılır. Numaralandırmalar sadece rakamlar ile yapılmalıdır;  Romen rakamları, harfler vs. kullanılmaz.

İkinci ve üçüncü dereceden alt konu başlıkları, birinci dereceden alt konu başlığı ile aynı kurallara tabi olmak beraber, 11 pt ile yazılır. İkincil başlık için "1.1.1". şeklinde üç rakam, üçüncül başlık için "1.1.1.1." şeklinde dört rakam kullanılmalı ve ardışık olarak devam etmelidir. En fazla 3. dereceden alt konu başlığı yazılabilir.

Başlık numaralandırması mizanpaj aşamasına gelindiğinde bize yardımı olması içindir. Size iletilecek nihai tasarımda bu numaraların yer alması zaruri değildir. 

Dipnotlar

Sayfalarda dipnotlar kullanılabilir. Dipnotların yazı tipi “Times New Roman” olmalıdır. Yazı tipi boyutu ise 9 punto olmalıdır.

Şekiller

Tüm şekiller sayfaya ortalanmalıdır. Şekillerde ve şekil yazılarında girinti olmamalıdır. Şekil yazıları şekillerin altına yazılmalıdır.

Şekillerin isimlendirmesi Şekil (Bölüm Numarası).(Şekil Numarası): Örn: Şekil 5.13: şeklinde olmalıdır.

Her bir şekle kitap bölümü içerisinde atıfta bulunulmalıdır. Örn: (Şekil 5.13). Şekil yazıları kalın yazılmamalıdır. Şekil yazısının sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır. Diğer tüm kelimeler küçük harfler ile yazılmalıdır.

Şekiller mümkünse vektörel olarak çizilmeli, resimlerin çözünürlük kalitesi yüksek olmalıdır. Şekiller üzerindeki yazılar okunur olmalıdır. Gerekirse şekil yazıları yeniden yazılmalıdır. Resimlerin orijinal dosyası ayrı olarak da gönderilmesi kalite bakımından daha iyi olur. Ekran resminin çekilmesi ile elde edilen çizim, şekil ve resimlerin kalitesi yetersiz olacağından taslakta kabul edilmeyecektir.

Mümkünse orijinal çizim ve fotoğraf çekimleri yapılmalıdır. Mümkün değilse internetten ücretsiz kullanıma müsaade edilen resimler bulunup kullanılmalıdır. Freepik.com, pixabay.com gibi resim siteleri bazı resimlerini ücretsiz kullanıma vermektedir. Fakat yine de resimlerin hangi siteden alındığına dair bilginin kaynaklara aktarılmasında yarar vardır. Çeviri kitaplarındaki şekil içi yazıları sığmazsa saat yönünde çevirerek yazılabilir veya orijinal pdf üzerinde (şekil içi yazılar) yorum balonları içine çevirisini yazarak yapılmalıdır.

Tablolar

Tablo başlığı tablonun üstünde olmalıdır. Tablolarda ve tablo yazılarında girinti olmamalıdır. Tablo yazıları tabloların üstüne yazılmalıdır. İsimlendirmesi Tablo (Bölüm Numarası).(Tablo Numarası): şeklinde Örn: Tablo 5.12: olmalıdır. Her bir tabloya kitap bölümü içerisinde atıfta bulunulmalıdır. Tablo yazıları kalın yazılmamalıdır. Tablo yazısının sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır. Diğer tüm kelimeler küçük harfler ile yazılmalıdır. Tabloda bulunan kelimelerinin ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olmalıdır. Tablodaki yazılar 11 punto olmalıdır. Yazı tipi “Times New Roman” olmalıdır. Tabloların durumuna göre yazı boyutu 8 puntoya kadar düşürülebilir. Çeviri kitaplarındaki tablo çevirileri mutlaka worddeki tabloda yapılmalıdır. (fotoğraf, çizgi vs. olmamalıdır).

Sembol ve Boşluklar

Noktalama işaretlerinden sonra boşluk bırakılmalıdır. +, -, ‘, =, < gibi sembollerden önce ve sonra boşluk bırakılmalıdır. Açılış parantezinden sonraki ve kapanış parantezinden önceki boşluklara izin verilmemektedir. Boşluk, açılış parantezinden önce ve kapanış parantezinden sonra bırakılmalıdır. Ölçü birimleriyle rakamları arasında boşluk olmalıdır. Örn: 5 mm, 20 kg gibi. Ölçü birimlerinin kısaltmalarından sonra nokta kullanılmaz. Yüzde (%) işareti ile rakam arasında boşluk bırakılmaz. Örn: %80. Metni yazdıktan sonra bu durumları kontrol ediniz. Sayfa Numaraları Sayfa numaraları eklenmemelidir. Sayfa numaraları, daha sonra editörler tarafından eklenecektir. Üst ve alt bilgiler sayfalarda kullanılmamalıdır.

Referanslar

Yayınevimiz APA 7 (2020) kurallarına göre kitapları düzenlemekte ve kitap taslaklarının en son çıkan APA formatına göre hazırlanmasını talep etmektedir. Buna göre Yayınevinimizde kullandığımız metin içi ve metin sonu kaynakça örnekleri aşağıda yer almaktadır. 

Kitap örneği
Kitap ismi italik ve küçük harflerle verilmelidir. Kitap isminin başında ve sonunda nokta olmalı ardından yayınevi düz ve büyük harfle başlayacak şekilde verilmelidir.  Potter, J., & Wetherell, M. (1987). Discourse and social psychology: beyond attitudes and behaviour. Sage.  (Sadece yayınevi verilmeli ancak yayın yeri verilmemelidir.) Metin içinde kitaplar (Potter & Wetherell, 1987) şeklinde verilmelidir. "&" işareti "and" veya "ve" kelimeleri yerine kullanılmalıdır.  Knuth, D. E. (1973). Computers & Typesetting: Volumes A-E (Millenium ed). Addison-Wesley. http://www-cs-faculty.stanford.edu/~uno/abcde.html

Kitap bölümü örneği
Bamford, M. (2009). 3 H+/K+ ATPase Inhibitors in the Treatment of Acid-Related Disorders. In Progress in Medicinal Chemistry (Vol. 47, pp. 75–162). Elsevier. https://doi.org/10.1016/S0079-6468(08)00203-8

Bilimsel makale örneği
Makalelerde makale ismi küçük harflerle düz ancak dergi ismi büyük harfle başlayacak ve italik şekilde yazılmalıdır. Dergi cilt sayısı italik ancak sayı no parantez içinde düz olmalıdır.
Mustapha, A. O., Babatunde, A., Akinola, O., Olododo, H. S., Afolabi, Y. T., & Abdulfatai, T. (2023). Trimethylolpropane-based Biolubricant Synthesis from Sweet Almond (Prunus amygdalus dulcis) Seed Oil for Use in Automotive Applications. Journal of the Turkish Chemical Society Section A: Chemistry, 10(2), 371–380. https://doi.org/10.18596/jotcsa.1178460 Metin içinde ise (Mustapha, A. O. vd., 2014) olarak verilebilir. 

Patent örneği
Hamuryudan, E., Özçeşmeci, M., Akkurt, B., Sancar Baş, S., & Bolkent, Ş. (2022). Alcian Blue Boyasına Alternatif Katyonik Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Biyolojik Kullanımı (Türk Patent Enstitüsü Patent No. 2017/08050).

Araştırma projesi örneği
Hamuryudan, E., Özçeşmeci, M., Akkurt, B., Sancar Baş, S., & Bolkent, Ş. (2017). Alcian Blue Boyasına Alternatif Katyonik Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Biyolojik Kullanımı. TÜBİTAK.

Tez örneği
Akkurt, B. (2009). Oktasübstitüe Ftalosiyaninlere Yeni Fonksiyonel Gruplar Kazandırılması [PhD Thesis, Istanbul Technical University]. https://polen.itu.edu.tr/handle/11527/7561

Diğer kaynakça türlerine az rastlandığından, Zotero veya Mendeley yahut Endnote gibi bir kaynakça yönetim yazılımından faydalanılması önerilir. Diğer kaynak türleri ile ayrıntılı bilgiye APA 7 resmi sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Yayınevimiz değerli yazarlarımızın kaynakça ve metin içinde atıf gösterme faaliyetlerinin kendileri tarafından yapılmasını değil, bu işi kolaylaştıran "kaynakça yönetim yazılımları" kullanmasını önermektedir. Bu amaçla kullanılabilecek yazılımların en çok bilinenleri Zotero (ücretsiz), Mendeley (ücretsiz) ve Endnote'dir (ücretli).

Not: Youtube'de bu üç yazılım için eğitim videoları bulunmaktadır. Bknz. Zotero eğitim videoları, Mendeley eğitim videoları, Endnote eğitim videoları.