·         Mühendishane Matbaasında basılmış Âşirefendizade Derviş Mehmed Hafid’in Mehâh-i Miyâh (Su Risâlesi, 1797), Başhoca İshak Efendi’nin Kava’id-i Ressamiye, Mehmed Fikri (Santur)’un Mukavemet-i Ecsam ve Muvazenet-i Tersimiye gibi çok değerli eserlerle,
·         1923 yılında Mühendis Mektebi Kütüphane serisi ve 1930 yılında Yüksek Mühendis Mektebi Kütüphane serisinden yayınlanmış onlarca kitapla,
·         1930-2000 yılları arası basılmış sayısı 4000’ün üzerinde olan çoğu alanında temel kitaplar arasına girmiş yayınlarla,
ülkemizin teknik eser yayıncılık tarihinde hayati bir rol üstlenmiş olan İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınevi’nin, tarihin ona yüklediği sorumluluk gereği, teknik yayımcılık faaliyetlerine kesintisiz olarak ve geçmişte olduğu gibi bügün de aynı etkinlikle devam etmesidir.