İTÜ Yayınevinin misyonu,

  • Mühendishane Matbaasının kuruluş yıllarında basılmış olan Âşirefendizade Derviş Mehmed Hafid’in Mehâh-i Miyâh (Su Risâlesi, 1797), Başhoca İshak Efendi’nin Kava’id-i Ressamiye, Mehmed Fikri (Santur)’un Mukavemet-i Ecsam veya Muvazenet-i Tersimiye gibi çok değerli eserleri,
  • 1923 yılında Mühendis Mektebi Kütüphane Serisi ve 1930 yılında Yüksek Mühendis Mektebi Kütüphane serisinden yayınlanmış onlarca kitap,
  • 1930-2000 yılları arasında basılmış ve çoğu alanında temel kitaplar arasına girmiş 4000’ün üzerinde teknik yayın ile,

Ülkemizde teknik eser yayıncılığında tarihi bir rol üstlenmiş olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin, teknik yayımcılık faaliyetlerine, geçmişte olduğu gibi bugün de aynı etkinlikle ve kesintisiz olarak devam etmesini sağlamaktır.