İTÜ Yayınevi, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayın Yönergesine uygun olarak Üniversitede derslerde kullanılacak basılı veya elektronik ders kitapları, yardımcı ders kitapları, ders aracı niteliği taşımayan araştırma/inceleme kitapları, bilimsel ve kültürel yayınlar, sempozyum bildirileri ve İTÜ Dergilerini yayımlar.

 İTÜ Yayınevi yayın kabul ve basım süreçleri aşağıdaki gibi iki aşamada tanımlanmıştır.

A- İçerik değerlendirme süreci
is_akisA1
B- Basım süreci 
is_akisB1 

Bu aşamalar ile ilgili bilgi aşağıda verilmiştir.

1. Aşama: Yayın Öneri Formunun ve Özet-İçeriğin Gönderilmesi

 • Kitap dosyanızı göndermeden önce aşağıdaki yayın öneri formunu eksiksiz doldurun ve ituyayinevi@itu.edu.tr adresine gönderiniz.

İTÜ Yayın Öneri Formu 

 • Yayınlanmasını istediğiniz eserin kısa bir özeti ile içereceği bölümleri mail olarak yayınevimize gönderiniz. (ituyayinevi@itu.edu.tr)
 • Yayın öneri formunda yer alan eser adı ile e-posta konu başlığında eser adının aynı olmasına dikkat ediniz.
 • İlk başvuruyu yayınevi web sayfası üzerinden (ituyayinevi.itu.edu.tr) üst menü >> kitap gonderimi >> yayın başvurusu bağlantısında yer alan çevrim içi formu doldurarak da yapabilirsiniz.

2. Aşama: Yayın Kurulu İncelemesi

 • Eserinizin basıma uygun olup olmadığı, üniversite yayın komisyonu tarafından incelenir. En geç 21 gün içinde değerlendirilerek olumlu/olumsuz nihai karar yayın öneri sahibine e-posta yolu ile bildirilir.

3. Aşama: Eserin Taslağının Gönderimi

 • Eseriniz basıma uygun bulunmuşsa, yayın komisyonunun cevabından sonra en geç 3 ay içinde eserinizin taslak halini yaybis üzerinden gönderiniz.

4. Aşama: Editör Atanması ve Hakemlik

 • Eserinizin taslağını gönderdikten sonra en geç 3 gün içinde editörlük süreci başlar.  Eseriniz, içerik ve imla olmak üzere editörün kontrolünden geçer.
 • Eserinize üniversite yayın komisyonu tarafından hakem atanır. Hakem/hakemler eserin sayfa sayısı da dikkate alınarak belirlenen bir sürede (en geç 2 ay) taslağınızı değerlendirir. Yaybis üzerinden size geri bildirimde bulunur.

5. Aşama: Düzeltilmiş Taslağın Sunumu

 • Hakemin/hakemlerin geri bildiriminden en geç 1 ay sonra düzeltilmiş taslağınızı yaybis üzerinden sisteme yükleyiniz.

6. Aşama: Düzeltilmiş Taslağın Değerlendirilmesi ve Basım Kararı

 • Düzeltilmiş taslağınız hakem/hakemler tarafından en geç 15 gün içinde değerlendirilir.
 • Değerlendirme sonucu olumlu ise size yaybis üzerinden mesaj ile bildirilir ve basım süreci başlar. Eseriniz için basım editörü atanır.
 • Değerlendirme sonucu olumsuz ise taslak için yeni bir düzeltme bildirimi yazara gönderilir.

7.-13. Aşamalar: Basım Aşaması

 • Basım onayının ardından en geç 2 ay içinde eserinizin mizanpaj, kapak, sırt tasarımı yapılır. Kitabın indeksi yazar tarafından hazırlanmalıdır.
 • Esere son hali verilerek baskıya hazır hale getirilir ve eser için ISBN alınır.


Başvurunuzda lütfen aşağıdaki yayın türlerini dikkate alınız.

(a) Ders Kitabı: Üniversite önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında ders olarak okutulan içeriği tümüyle kapsayan, dersin hedeflerinin gerektirdiği strateji, yöntem ve teknikleri uygulamaya uygun olarak hazırlanmış telif veya tercüme eserdir.

(b) Yardımcı Ders Kitabı: Üniversite önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında ders olarak okutulan ve ilgili kurullarca belirlenmiş ders içeriğinin bir kısmını kapsayan, ders programlarındaki derslerde kullanılmaya uygun, esas olarak ilgili yazınında mevcut olan bilgilerin aktarımını amaçlayan telif veya tercüme kitaptır.

(c) Araştırma-İnceleme Kitabı: Araştırma ve incelemeye dayalı, ortaya koyduğu bulgularla kendi alanında önemli bilimsel katkılar yapacağına ilgili kurullarca karar verilmiş olan özgün bilimsel kitaptır.

(ç) Derleme Kitap: Farklı yazarların makalelerinin yayımlandığı editörlü kitap veya Üniversite birimlerince gerçekleştirilen kongre, sempozyum, çalıştay, panel vb. bilimsel etkinliklerde sunulmuş çalışmaların yayımlandığı bildiri kitabıdır.

Yayın önerisi Üniversite Yayın Komisyonu tarafından yukarıda tanımlanan süre içinde değerlendirilecek ve olumlu/olumsuz nihai karar veya varsa düzeltme önerileri yayın öneri sahibine e-posta yolu ile bildirilecektir.

Yazarlar varsa düzeltme önerileri ile yayın taslaklarını Üniversite Yayın Komisyonu tarafından hakem değerlendirmesine tabii tutulmak üzere İTÜ Yayın Yönetim Paneli sunucusu üzerinden gönderecektir.

Sorularınız için: ituyayinevi@itu.edu.tr