İTÜ Yayınevi, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayın Yönergesine uygun olarak Üniversitede derslerde kullanılacak basılı veya elektronik ders kitapları, yardımcı ders kitapları, ders aracı niteliği taşımayan araştırma/inceleme kitapları, bilimsel ve kültürel yayınlar, sempozyum bildirileri ve İTÜ Dergilerini yayımlar.

İTÜ Yayınevi yayın kabul ve basım süreçleri aşağıda tanımlanmıştır:

  1. Aşama: Yayın Öneri Formu, İçindekiler ve Özetin Gönderilmesi -Yayın Kurulu İncelemesi
 • Eserinizi göndermeden önce yayın öneri formunu eksiksiz doldurunuz.
 • Eseriniz Üniversite Yayın Komisyonu tarafından incelenir; en geç 21 gün içinde değerlendirilerek olumlu ya da olumsuz karar yazara bildirilir.
  2. Aşama: Eserin Gönderimi
 • Yayın komisyonu tarafından eseriniz hakkında olumlu görüş bildirilmişse, yayın komisyonunun cevabından sonra en geç 3 ay içinde eserinizi yayinevi yayin basvuru sistemi üzerinden gönderiniz.
 • Not: Tamamlanmış eserde Kısaltmalar, Kaynakça ve İndeks bölümleri bulunmalıdır.
  3. Aşama: Hakemlik Süreci
 • Eserinize üniversite yayın komisyonu tarafından hakem atanır. Hakem/hakemler eserin sayfa sayısı da dikkate alınarak belirlenen sürede eserinizi değerlendirir yayinevi yayin basvuru sistemi üzerinden size geri bildirimde bulunulur.
 • Hakemin/hakemlerin geri bildiriminden en geç 1 ay sonra düzeltilmiş eserinizi yayinevi yayin basvuru sistemi üzerinden sisteme yükleyiniz.
 • Düzeltilmiş eseriniz hakem/hakemler tarafından en geç 15 gün içinde değerlendirilir.
 • Gerektiğinde yeni bir düzeltme bildirimi yazara gönderilir.
  4. Aşama: Editör Değerlendirmesi, Onay Aşaması ve Basım Kararı
 • Değerlendirme sonucu olumlu ise size yayin basvuru sistemi üzerinden mesaj ile bildirilir ve editöryal süreç başlar.
 • Eseriniz, imla ve içerik olmak üzere editöryal süreçten geçer.
 • Yayınevimize gönderilen tüm kitaplar bilimsel değerlendirmelere ilave olarak teknik değerlendirme sürecinden de geçmektedir. Değerlendirmeye alınan kitapların da nihai basım kararı yayın kurulumuzca belirlenmektedir. Yayın Komisyonu Başkanlığı, yayının değerlendirme sonucunu yazar(lar)a yazılı olarak bildirir.
  5. Aşama: Yayımlanma Aşaması
 • Basım onayının ardından ISBN alınır ve baskı hazırlıkları başlar.
 • En geç 2 ay içinde eserinizin mizanpaj, kapak, sırt tasarımı yapılır.
 • Alınan bandrollerin kapağa yapıştırılmasıyla birlikte basım süreci tamamlanır.

Sorularınız için: ituyayinevi@itu.edu.tr