Serdar ÖZOĞUZ

Prof. Dr. Serdar ÖZOĞUZ

Serdar Özoğuz, 21 Mart 1968'de doğdu. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında İstanbul Teknik Üniversitesinden sırasıyla 1991, 1993 ve 2000 yıllarında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 2009 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmaktadır. Araştırma ilgi alanları analog devre tasarımı, kaotik devreler ve tümdevre tasarımı uygulamalarıdır.

Aslı ÖZABALI SABUNCUGİL

Y. Müh. Aslı
ÖZABALI SABUNCUGİL

1979 yılında İstanbul'da doğdu. 1997 yılında Özel Amerikan Robert Lisesi, 2002 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Bölümünden derece ile mezun olmuştur. 2002-2022 dönemimde, İTÜ tarafından yürütülen disiplinlerarası Danışmanlık Projelerinde mühendislik danışmanlığı, editörlük ve proje yönetimi görevlerini yürütmüştür. 2022 yılından itibaren İTÜ Yayınevi’nde Genel Editör olarak idarecilik yapmaktadır. Evli ve Atlas'ın annesidir. 

Eminalp MALKOÇ

Doç. Dr. Eminalp MALKOÇ

Doç. Dr. Eminalp MALKOÇ, 1970 İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladıktan sonra 1994 yılında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını (1997), İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde doktorasını (2012) tamamladı. 2017 Nisan Dönemi Doçentlik Başvurusu sonucunda 2018 Eylül'ünde doçent ünvanı aldı. Yine 2018 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. 1996 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde bildiri, makale ve kitap olarak çeşitli akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Sevda EVCİMAN

Sevda EVCİMAN

Sevda Evciman, 2016 yılında Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun olmuştur. Öğrencilik yıllarında mezun olduğu üniversitenin Halkla İlişkiler Atölyesinde görev almıştır. Adalet Bakanlığı’nda kısa bir süre görev yaptıktan sonra 2022 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne atanmıştır. 2023 yılından itibaren İTÜ Yayınevi Kitapları ve Dış İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Gülay ÖZKAN

Dr. Öğr. Üyesi Gülay ÖZKAN

Gülay Özkan, 2011 yılında Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve 2013 yılında Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Fen bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümünde yüksek lisansını 2014’te tamamladı. Ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümünden 2021 yılında mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde 2015-2019 yılları arasında araştırma görevlisi, 2019 yılı itibari ile öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2023 yılından itibaren İTÜ Yayınevi Dergiler Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

kalayciogluz

Doç. Dr. Zeynep KALAYCIOĞLU

1989 İstanbul doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini 2015 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nde doktora eğitimine ve araştırma görevlisi olarak akademik görevine tam zamanlı olarak başlamıştır.  2020 yılında doktorasını bitirmiştir. Hâlen İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nde öğretim görevlisi doktor görevine devam etmektedir. Fakülte ve rektörlük bünyesinde kurulan muhtelif komisyonlarda üye olarak sorumluluklar üstlenmektedir. Eş danışmanlığı altında 2 yüksek lisans tezi sonuçlandırılmıştır. Hâlen 1 Yüksek Lisans ve 1 Doktora tezinin eş danışmanlığını yürütmektedir. Kendisinin yayınlanmış 20 bilimsel makalesi ve 1 adet uluslararası kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır.

Erdal IŞIK

Öğr. Gör. Erdal IŞIK

Öğr. Gör. Erdal IŞIK, lisans eğitimini 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünde tamamladıktan sonra Yüksek lisansını aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Ens. Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim dalında tamamlamıştır. 1995 yılında İTÜ Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Mustafa İnan Kütüphanesi’nde uzman olarak göreve başlamıştır. 1999’dan günümüze ITÜ Mustafa İnan Kütüphanesi Teknik Hizmetler Bölüm Sorumluluğu görevini, Kütüphanede yapılan sayısallaşma projelerinin yönetilmesini, İTÜ’de yayımlanan basılı ve elektronik yayınların ISBN Verme işlemlerinin yürütülmesi ve 2022’de yeniden organize edilerek hayata geçirilen ITÜ Yayınevi’nde, editörlük dahil çeşitli görevleri yerine getirmektedir.

Akın ÖZARSLANTÜRK

Öğr. Gör. Akın ÖZARSLANTÜRK

1987 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. 2011-2016 yılları arasında Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde Belge Sağlama Kütüphanecisi ve Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) Birim Kütüphanecisi olarak çalıştı. Bibliopera Beyoğlu Araştırma Merkezleri Ağı projesinin kurucu ekibinde yer aldı. 2016 yılından itibaren İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi Koleksiyon Geliştirme bölümünde çalışmaktadır. İTÜ Yayınevi’nde editör olarak görev yapmaktadır.

Barbaros AKKURT

Öğr. Gör. Dr. Barbaros AKKURT

1978 İstanbul doğumludur. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü'ne girmiş ve 1999 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Anorganik Kimya Programı'nda yüksek lisansa başlamıştır ve 2002 yılında mezun olmuştur. 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Kimya Programında doktora eğitimine başlamış ve 2009 yılında tamamlamıştır. 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalı'na Uzman olarak atanmıştır. 2020 yılında kendi isteği ile İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi'ne geçmiştir. 2022 yılında İTÜ Yayınevi'nde teknik eğitim uzmanı ve dergiler sorumlusu olarak göreve başlamıştır. Bekâr olup 1 çocuk sahibidir.

Zuhal DEMIREL

Zuhal DEMİREL

Zuhal DEMİREL, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü lisans, Eskişehir Anadolu Üniversitesi MYO Görsel ve İşitsel Teknikler Fotoğrafçılık Bölümü ön lisans  mezunudur. Lisansüstü eğitimine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü'nde devam etmektedir. Akademik çalışmalarını Netlessfobi ve Afet iletişimi üzerine sürdürmektedir. Muş Alparslan Üniversitesi'nde Basın - Yayın ve Halka İlişkiler Müdürü olarak görev yapmıştır. 2021 yılından itibaren İTÜ Kurumsal İletişim Biriminde kurumsal haber editörü olarak görev almıştır.  Kendisi halen,  İTÜ Yayınevi Dergileri-İç İlişkiler Sorumlusu, mizanpaj ve görsel tasarım görevlerini üstlenmektedir.

<

Araş. Gör. Ekin ÜNLÜ

Ekin Ünlü, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım programında doktorasına devam etmektedir. Tasarım araçları ve tasarımcılar arasındaki ilişkiler, dijital fabrikasyon ve yaratıcılık gibi konularda araştırmalarını sürdürmektedir. İTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi JCoDe: Journal of Computational Design / Hesaplamalı Tasarım Dergisinin editöryal sekreterya ve dizgi ekibinde yer almaktadır. İTÜ Yayınevi'nin mizanpaj ve tasarım işlerinde görev almaktadır.