traditional-turkish-clothing

 

Traditional Turkish Clothes
 
Yazar:Doç. İlknur Bektaş
Sayfa Sayısı:188
Baskı Şekli: E-Kitap
ISBN:978-975-561-654-4
This study is the first of its kind in our country with regard to content design, and it focuses on traditional Turkish clothing. Rather than presenting the attire of any specific region, the study aims to reflect the overall structure of many clothing cultures across Turkey's geographic landscape.
Ten favored pilot regions were examined in this context. To enable the reader to relate to and contrast the instances with their distinct circumstances, the examples have been selected to be as different from one another as possible, and a brief overview of each example's location and conditions has been included.
References to the primary fabrics and embroidery details found in clothing further strengthened the findings of this study, which was conducted with the assistance of many source people.
The clothing in the examples chosen to represent the regions are not the exclusive or the absolute representation of that region's clothing culture. A vast range of apparel is available for sampling in each region. The study includes one or two of them.


PREFACE
PARTl CERTAIN FABRICS, HAND-WOVEN PIECES, EMBROIDERIES AND LACES WIDELY UTILIZED IN ANATOLIAN CLOTHING
DESCRIPTION AND TYPES OF FABRICS,
FABRICS, HAND-WOVEN PIECES
EMBROIDERY TECHNIQUES
LACES
PART2 TRADITIONAL TURKISH CLOTHING
AĞRI
BURSA
ERZURUM
GAZİANTEP
HAKKARi
İZMİR
KIRKLARELİ
MUT
SİVAS
TRABZON
WORKS CITED

Doç. İlknur Bektaş

23 Temmuz 1964 yılında İstanbul’da doğdu. 1990 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Halk Oyunları Lisans, 1992 yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Anasanat Dalı Musiki Sanat Dalı Türk Halk Oyunları Programından Yüksek Lisans, 1996 yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Anasanat Dalı Musiki Sanat Dalı Türk Halk Müziği Programından Sanatta Yeterlik derecelerini aldı.
1992-97 yıllarında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümünde ders ücretli, 1997-2007 yıllarında Sanatçı Öğretim Görevlisi olarak hizmet verdi. 2018 Aralık ayında YÖK’ten doçentlik unvanı aldı. 2020 yılından bu yana da aynı kurumda doçent olarak akademik kadroda görevini sürdürmektedir. Uzmanlık alanları Türk Halk Oyunları ve Türk Halk Giysileri olmakla birlikte bu ana başlık çerçevesinde bu konuları destekleyen pek çok dersi de bugüne kadar vermektedir.
Yayınlanmış bildiri, makale, ulusal ve uluslararası kitap bölümleri bulunmaktadır. Çok sayıda ulusal atölye düzenlemiş ve uluslararası atölyelerde ders vermiştir. Ayrıca Türk Halk Oyunları icralarında ulusal ve uluslararası platformlarda hem dansçı hem de koreograf olarak yer almıştır.