978-975-561-642-1

 

Müzikte Yaratıcılık, İfade, Yorum
 
Editör:Doç. Dr. E. Şirin ÖZGÜN
  
Sayfa Sayısı:216
Baskı Şekli: E-Kitap
ISBN:978-975-561-642-1
İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik Araştırmalar Merkezi (MİAM) öğrenci, mezun ve hocalarının çalışmalarından bir seçkiyi bir araya getiren bu kitap, müzikte deneyim, yaratıcılık, yorum ve ifade gibi kavramları merkezine alarak çok yönlü bir tartışma sunuyor.
Farklı müzik türleri ve disiplinlerine odaklanan 10 makalede şu konular üzerine tartışma yürütülüyor:

• Teknoloji, yaratıcılık ve yorum ilişkisi
• Yaratıcılık ve öznellik
• Tarihsel ve kültürel bağlamda müzikte yaratıcılık ve anlam
• Ses kaydı ve yorumlama pratikleri
• Müzikal yaratıcılık ve analizde ırk, sınıf, kimlik
• Müziğin anlamı ve yorum
• Müzik ve duygulanım
Türkiye’de müzik eğitimine ve araştırmalarına katkı sağlamayı hedefleyen bu kitap, bu alanda çalışan akademisyenler, öğrenciler ve müzikseverler için önemli bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

Sunuş
E. Şirin Özgün (Editör)

Yazarların Özgeçmişleri

1- Şarkıcı-Söz Yazarlarında Müzikal İfade ve Müzik Üretimi: Kahraman Gölgeleri
Can Karadoğan

2- Ses Alıntılarına Dayalı Hip-Hop Müzikte Ses Alıntısının Kaynaği Olarak Plağın Yeri ve Önemi Kerem Ergener

3- Ses Kaydı, Simülasyon ve Tersine-Simülasyon: Popüler Müzikte Yorumlama Biçimleri
Burçin Bahadır Güner

4- 20. Yüzyılın İki Yüzü: Samuel Beckett ve John Cage Mustafa
Kemal Özkul

5- George Lewis’in Afromantıklı-Avromantıklı Ayrımının Bir Eleştirisi
Oğul Köker

6- Transcendence and Denial: A Narrative of Tarastian Modalities in Sia’s Chandelier
Jane Ellen Harrison

7- Otantisitenin Unsurları: Thelonious Monk ile Fransız Protest Müziği Örnekleri
Semin Tunalı

8- Müzikte Duygulanım: Extreme Metal ve Kültüre Özgü Müzik Dinleme Pratiğinde Duygusal Değerlik
Asli Kobaner

9- Pandemi Sürecindeki Sanal Gerçeklik Etkinliklerinin Elektronik Dans Müziği Endüstrisine Potansiyel Etkileri
Emre Öztürk

10- İki Müzik Kütüphanesinin Bir Araya Gelme Serüveni
Özlem Gürkan

Dizin

E. Şirin Özgün

Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (MİAM) Etnomüzikoloji alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Müzik ve toplumsal ses ve mekân ve Yörüklerin ses dünyaları üzerine çalışmalar yapmaktadır. Halen MİAM’da etnomüzikoloji alanında dersler vermektedir.