ETNOMÜZİKOLOJİ TARTIŞMALARI_KAPAK_09.01.2024_png

 

Etnomüzikoloji Tartışmaları: Alan, Yöntem, Kuram
 
Editör: Doç. Dr. E. Şirin ÖZGÜN

 
Sayfa Sayısı: 204
Baskı Şekli: E-Kitap
ISBN:978-975-561-637-7
İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik Araştırmalar Merkezi (MİAM) öğrenci, mezun ve hocalarının çalışmalarından bir seçkiyi bir araya getiren bu kitap, etnomüzikoloji alanındaki güncel tartışmaları ve araştırma yöntemlerini kapsamlı bir şekilde ele alıyor. 11 makaleden oluşan bu kitapta, etnomüzikolojide kuramsal ve yöntemsel tartışmalar, etnomüzikolojik alan araştırması örnekleri, eğitimde güncel konular ve disiplinlerarası çalışmalar bir araya geliyor.

Kitaptaki makaleler, etnomüzikoloji disiplininin dinamik ve disiplinlerarası yapısını ortaya koyarken, aynı zamanda aşağıdaki konularda önemli katkılar sağlıyor:
• Müzik eğitiminin müzisyenlerin kültürlenme sürecine ve müzik algılarına etkisi
• Pandemi döneminde makam müziği eğitimi
• Hint klasik müziği eğitiminde bedenselleşme süreçleri
• Etnomüzikolojik alan araştırması yöntemleri
• Etnomüzikolojik alan araştırmasında etik tartışmaları
• Kent bahçelerinde ses kompozisyonları üretme ve birlikte dinleme deneyimleri
• Suriyeli müzisyenlerin sokak müzisyenliği deneyimi
• Mevlevi ritüellerindeki sembolizm
• Müzik icrasının bir çeviri türü olarak ele alınması
• Arkeomüzikoloji alanında görsel betimlemelerin kullanımı

Özellikle Türkiye’de etnomüzikoloji eğitimine ve araştırmalarına katkı sağlamayı hedefleyen bu kitap, etnomüzikoloji alanında çalışan akademisyenler, öğrenciler ve müzikseverler için önemli bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

Önsöz

1. Bourdieu’nün Eğitim Sosyolojisi ve Müzik Eğitiminin Kültürlenmeye Olan Etkisi
Suna BAŞLANTI
İTÜ Dr Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi

2. Kovid-19 Pandemisi Sürecinde Makam Müziği Eğitimi Deneyimleri
Doç Dr Yelda Özgen ÖZTÜRK
İTÜ Dr Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi

3. Some Basic Keys in the Use of Western Harmony in Hindustani Fusion
Dr Leonardo García FUENZALIDA
Jazz Department of the High Studies Artistic Pole of Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB)

4. Tınlayan Beden: Hint Klasik Müziği Öğreniminde Bedenselleşme Süreçleri ve- Tinsel-/Dini Bağlamın Rolü
Aslı BÜYÜKKÖKSAL

5. Evde Etnomüzikoloji mi? Etnomüzikolojide Kimlik Meselesi ve Emik-Etik Yaklaşım
Dr Öğretim Üyesi Uğur ASLAN
Trabzon Üniversitesi

6. Etnomüzikolojide Etik Tartışmaları
Doç Dr E Şirin ÖZGÜN
İTÜ Dr Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi

7. Reflections on Urban Gardening Sound Art Projects 2012 - 2017: Social Composition
Dr Jeremy WOODRUFF

8. İfade, Temas, Strateji: Suriyeli Müzisyenlerin Sokak Müzisyenliği Deneyimi
Doç Dr Evrim Hikmet ÖĞÜT
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

9. Ruhi Ayangil’in Meşk Grubu Çalışmaları Odağında Mevlevî Ayinlerinde Semboller ve Anlamları
Elif ÖZEN
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

10. Bir Çeviri Türü Olarak Müzik İcrası 167
Gizem Nur ÇOPÇUOĞLU
İTÜ Dr Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi

11. Arkeomüzikoloji Alanında Görsel Betimlemelerin Kullanımı
Merve DOĞAN
Dizin

Suna Başlantı

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldı ve aynı alanda yüksek lisans yaptı. 2019 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi’nde soundscape ve bellek üzerine yaptığı tez ile İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (MİAM) etnomüzikoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen etnomüzikoloji alanında doktora tez çalışmasını yürütmekte ve farklı projelerde araştırmacı olarak çalışmaktadır. Araştırma ve ilgi alanları arasında ses çalışmaları, çoklu türler etnografisi, akustik arkeoloji ve kültürel coğrafya yer almaktadır.

Yelda Özgen Öztürk

Ankara’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda viyolonsel, oda müziği ve orkestra dersleri aldı. 1996 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Matematik Bölümü lisans programını tamamladı. İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (MİAM) Reyent Bölükbaşı ile viyolonsel çalışan Özgen, 2002 yılında müzikte yüksek lisans, 2009 yılında doktora derecesi aldı. Anatolia Ensemble ile İstanbul Müzik Festivali, Eskişehir Müzik Festivali gibi uluslararası festivallere katıldı, yurt içi ve dışında önemli salonlarda sahne aldı. Anatolia ile Ege ve Balkan Dansları ve Itri ve Merag başlıklı iki CD çalışmasında yer aldı. Cemal Reşit Rey Senfoni, Enka Sinfonietta ve Aşkın Ensemble gibi orkestra ve topluluklarda viyolonsel sanatçısı olarak görev aldı. Halen İTÜ Türk Musiki Devlet Konservatuarı’nda doçent olarak çello dersleri vermekte, İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde müdürlük görevini sürdürmektedir.

Leonardo García Fuenzalida

Şili Katolik Üniversitesi Müzik Enstitüsü Batı Flüt Performansı ve Paris Konservatuarı (CNSMDP) Üretken Doğaçlama ve Müzikal Akustik bölümlerinden mezun olmuş, Paris-X Üniversitesi’nden Sosyoloji alanında doktorasını tamamlamıştır. Araştırma alanları ağırlıklı olarak modal müzik geleneklerinde doğaçlama, genişletilmiş enstrümantal teknikler ve popüler müzikte küreselleşme üzerine odaklanmaktadır. Aynı zamanda aktif bir müzisyen olan Leonardo halen Pôle Supérieur Paris BoulogneBillancourt (PSPBB) Caz ve Çağdaş müzik bölümlerinde ders vermektedir.

Aslı Büyükköksal

Müzisyen, sosyolog ve etnomüzikologtur. ODTÜ Sosyoloji ve İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MIAM) Etnomüzikoloji mezunudur. Keman eğitimi sırasında İstanbul Devlet Orkestrası baş kemancısı Gülden Turalı, İhsan Aslan, Hasan Esen, Baki Kemancı, Dr. V. Balaji ve Dr. Murat Gürel rehberliğinde Klasik Batı, İstanbul Makam müziği ve Klasik Hint müziği üzerine çalışmıştır. Berlin’de Manouchehr Fouladvand’la İran perküsyonu zarb üzerine eğitim almıştır. Modern Müzik Akademisi’nde Güç Başar Gülle ile caz armonisi eğitimini tamamlamıştır. 2007-2011 yılları arasında Doğu ve Batı Avrupa, Fas, Kanarya Adaları ve Türkiye’yi kapsayan bir bisiklet yolculuğuna çıkarak yolculukları sırasında Avrupa’da performans sanatçısı ve müzisyen olarak festivallere katılmıştır. Tümata’nın düzenlediği müzik terapi seminerlerini takip etmiş ve sema buluşmalarında aktif olarak yer almıştır. İstanbul’da yaşayan Aslı, çeşitli müzik gruplarında icracı, besteci ve yazar olarak akademik kimliğiyle müzik çalışmalarına devam etmektedir.

Uğur Aslan

Trabzon Üniversitesi Müzikoloji Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve lisans ve yüksek lisans düzeyinde etnomüzikoloji dersleri vermektedir. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Bilimleri bölümünde tamamlamıştır. 2022 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (MIAM) Müzik Doktorasını tamamlamıştır. Uzmanlık alanı etnomüzikoloji olup özellikle organoloji, müziğin kültürel çalışmaları, kültürel coğrafya, ses etnobiyolojisi ve ekomüzikoloji konularıyla ilgilenmektedir.

E. Şirin Özgün

Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (MİAM) Etnomüzikoloji alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. “Drummer Women of Anatolia” başlıklı yüksek lisans çalışması Orta Anadolu’da tefçi kadınların müzikal ve ritüel pratiklerine dair bir alan çalışmasının sonucudur. “The Sounds of Political Actions in the Streets of Istanbul” başlıklı doktora tezi ise İstanbul’daki protestoların seslerini dinleyerek, kaydederek ve yorumlayarak üç yıla yayılan yoğun bir alan araştırmasına dayanmaktadır. Özgün, 2018’de Yörüklerin ses dünyaları üzerine çalışmaya başladı. Halen MİAM’da etnomüzikoloji alanında dersler vermekte ve müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Jeremy.Woodruff

Berlin School of Sound’da Sanat Direktörü ve Bard College Berlin’de Yardımcı Profesör olarak görev yapmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (MIAM) Kompozisyon, Müzik Teorisi ve Ses Çalışmaları alanlarında ve Hindistan’ın Chennai kentindeki KM Müzik Konservatuarı’nda Kompozisyon alanında öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Besteleri ve sanatsal çalışmaları, ses çalışmaları ve etnomüzikoloji alanındaki araştırmalarından beslenmektedir. Yanı sıra, çaldığı birden fazla üflemeli çalgı ve elektronik enstrüman ile çok yönlü bir icracıdır. Bani Abidi, Egill Sæbjörnsson, Meg Stuart gibi çeşitli sanatçılarla iş birliği yapmış, eserleri KW Berlin, AD Gallery Bremen, Kasa Gallery İstanbul ve Bangalore, Hindistan’daki Art Bangaluru dahil olmak üzere çeşitli galerilerde sunulmuştur. Jeremy, Berlin Errant Sound kolektifinin kurucu üyesidir ve 2018’den bu yana Dystopie Sound Art Festival kurucu ortağı ve küratörüdür.

Evrim Hikmet Öğüt

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Etnomüzikoloji Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Etnomüzikoloji doktorasını, İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (MIAM) Music in Transit: Musical Practices of the Chaldean Iraqi Migrants in Istanbul başlıklı doktora tezi ile tamamladı. 2015-2019 yıllarında İstanbul’da Suriyeli müzisyenlerin müzik pratiklerine odaklandı. 2021 yılında TÜBİTAK Uluslararası Doktora Sonrası Araştırma bursuyla New York City Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak New York’ta Arap müziği üzerine bir araştırma yürüttü. 2022 yılında International Council for Traditional Music (ICTM) En İyi Makale ödülünü kazandı. Etnomüzikoloji: Kültürler ve Müzikler kitabının ve Cogito dergisi Sesli Düşünmek başlıklı sayısının editörlerindendir.

Elif Özen

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji bölümünde araştırma görevlisi ve Müzikoloji ve Müzik Teorisi doktora programında doktora öğrencisidir. Yüksek lisansını İ.T.Ü MİAM’da Etnomüzikoloji alanında tamamlamıştır. Kocaeli Üniversitesi Matematik ve İ.T.Ü Konservatuvarı Müzikoloji bölümü mezunudur. Kemençe çalmaktadır ve doktorada Karagöz oyunu üzerine çalışmaktadır.

Gizem Nur Copçuoğlu

Lisans eğitimini 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim bölümünde tamamladı. 2019 yılında İTÜ MİAM’da Singing as a Translational Action: Comparative Analysis of Sight-Singing and Rehearsed Singing Performances of Turkish Makam Music in Light of Translation Studies başlıklı yüksek lisans teziyle performans alanından mezun oldu. Halen İTÜ MİAM’da Etnomüzikoloji alanında doktora öğrencisidir. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nda ses sanatçısı olarak görev almaktadır. Merve.Doğan Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nden yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. 2015 yılında yine İstanbul Teknik Üniversitesi’nde başladığı Etnomüzikoloji doktorasına ve müzik çalışmalarına iş hayatı nedeniyle ara verdi.