978-975-561-660-5_kapak

 

Bulanık Kümeler ve Uzantıları
Yazarlar: Prof.Dr. Prof. Dr. Cengiz KAHRAMAN, Prof. Dr. Başar ÖZTAYŞİ, Prof. Dr. Sezi ÇEVİK ONAR
Sayfa Sayisi:261
Baskı Şekli: E-kitap
Basım Yılı:2024
E-ISBN:978-975-561-660-5
  

 


Literatüre 1965 yılında Zadeh tarafından tanıtılan ve sıradan bulanık kümeler veya tip-1 bulanık kümeler olarak isimlendirilen ilk bulanık küme tipi, 1975 yılında tip-2 bulanık kümeler ile genişlemeye başlamıştır.
Nötrosofik kümeler, kararsız bulanık kümeler, sezgisel bulanık kümeler, Pisagor bulanık kümeler, resim bulanık kümeler, küresel bulanık kümeler günümüze kadar bulanık küme teorisine eklenen yeni uzantılar olmuştur.
Bu kitap, tip-1 bulanık kümelerden, literatüre en son tanıtılan bulanık küme uzantılarına kadar tanıtıcı ve öğretici bilgilerle doludur.
Yeni uzantıların anlaşılmasını kolaylaştırmak için çok sayıda sayısal örnekler verilmiştir.
Ayrıca her bölümün sonuna kullanılan kaynaklara ilave olarak çeşitli makale ve kitap kaynakları da verilmiştir.
Kitap, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin bulanık küme ve uzantılarını kolaylıkla öğrenebileceği şekilde sade bir dille hazırlanmıştır.
Kitaptan üniversite öğrencileri kadar karar verme süreçlerinde yer alan yöneticiler ve kontrol teorisi alanında çalışan mühendisler de faydalanabilirler.
Kitabımızın tüm üniversite öğrencilerine ve endüstride görev yapan yönetici ve mühendislere faydalı olmasını dileriz.

1- Sıradan Bulanık Kümeler
1.1 - Klasik Mantıktan Bulanık Mantığa
1.2-Sürekli Sıradan Bulanık Kümeler
1.2.1-Üçgensel Bulanık Sayılar
1.2.2-Üçgensel bulanık sayılarda yığıştırma operatörleri
1.2.3-Yamuksal Bulanık Sayılar
1.2.3.1-Yamuksal Bulanık Sayılarda Aritmetik İşlemler
1.2.3.2-Yamuksal Sezgisel Bulanık Sayılarda Yığıştırma Operatörleri
1.3-Aralık Değerli Sıradan Bulanık Kümeler
1.4-Aralık Değerli Üçgensel Bulanık Sayılarda Yığıştırma Operatörleri
2- Tip-2 Bulanık Kümeler
2.1-Literatürde Tip-2 Bulanık Kümeler
2.2-Tip-1 ve Tip-2 Bulanık Çıkarım Sistemleri
2.3-Tip-2 Bulanık Küme Operasyonları
3- Sezgisel Bulanık Kümeler
3.1-Tek Değerli Sezgisel Bulanık Kümeler
3.2-Aralık Değerli Sezgisel Bulanık Kümeler
3.3-Üçgensel Sezgisel Bulanık Sayılar
3.4-Yamuksal Sezgisel Bulanık Sayılar
3.5-Dairesel Sezgisel Bulanık Kümeler
4- Kararsız Bulanık Kümeler
4.1-Tek Değerli Kararsız Bulanık Kümeler
4.2-Aralık Değerli Kararsız Bulanık Kümeler
4.3-Kararsız Bulanık Dilsel Terim Kümesi
5- Sezgisel Bulanık Küme Uzantıları
5.1-Pisagor Bulanık Kümeler
5.2-Aralık Değerli Pisagor Bulanık Kümeler
5.3-Fermat Bulanık Kümeler
5.4-Q’inci Derece Sezgisel Bulanık Kümeler
6- Resim Bulanık Kümeler ve Uzantıları
6.1-Resim Bulanık Kümeler
6.2-Küresel Bulanık Kümeler
6.3-T-Küresel Bulanık Kümeler
7- Bağımsız Üyelik Dereceli Kümeler (Nötrosofik Kümeler)
7.1-Tek Değerli Bağımsız Üyelik Dereceli Kümeler
7.2-Aralık Değerli Bağımsız Üyelik Dereceli Kümeler

Prof.Dr.Cengiz KAHRAMAN
1965 yılında Üsküdar’da doğdu. 1983 Yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden mezun oldu. 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yükseköğrenimine başladı. 1988 yılında mezun olduğu bu bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. İTÜ’den 1988’de Endüstri Mühendisliği lisans derecesini, 1990’da endüstri mühendisliği yüksek lisans derecesini ve 1996 yılında endüstri mühendisliği doktora derecesini aldı.
Prof. Kahraman, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1996 yılında yardımcı docent, 1998 yılında docent, 2003 yılında profesör ünvanlarını aldı. Prof. Dr. Cengiz Kahraman’ın başlıca çalışma alanları arasında mühendislik ekonomisi, kalite yönetimi, çok ölçütlü karar verme, istatistiksel karar verme ve bulanık karar verme konuları yer alıyor.
Prof. Kahraman 320’dan fazla uluslararası indeksli makaleye, 220’den fazla uluslararası bildiriye, 100’den fazla uluslararası kitap içi bölümüne imza attı.
25 adet uluslararası kitapta editörlük ve çok sayıda uluslararası dergiye ait özel sayılarda konuk editörlük yaptı. Hâlen, biri baş editörlük olmak üzere, 20’den fazla uluslararası derginin editöryal kurulunda yer alıyor. Uluslararası çapta pek çok bilimsel konferans da düzenleyen Cengiz Kahraman, 2004-2007 yılları arasında İTÜ İşletme Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2007-2010 yılları arasında ise İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı yaparak üniversitede idari görevler de gerçekleştirdi.
2017 yılında Turkishtime dergisi tarafından yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, “Bilim dünyasına yön veren ilk 100 Türk” listesinin 40. sırasında yer alan Prof. Dr. Cengiz Kahraman, 2018 yılında da TÜBİTAK Bilim ödülünü kazandı.
Prof. Dr. Başar ÖZTAYŞİ
Prof. Dr. Sezi ÇEVİK ONAR
Doktorasını ITU Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamış, çalışmaları sırasında Eindhoven Teknik Üniversitesi'nde ve Kopenhag Business School’da öğrenci olmuştur.
Araştırma ilgi alanları arasında yönetimde akıllı sistemler, bulanık mantık, inovasyon yönetimi, yaratıcı düşünce, stratejik yönetim, iş planlaması ve çok kriterli karar verme bulunmaktadır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen akıllı sistem tasarımı, organizasyon tasarımı ve insan kaynakları yönetim sistemi tasarımı gibi birçok özel ve kamu destekli ulusal ve uluslararası projede yer almıştır.
Ecole des Ponts ParisTech, Rennes Business School, ve Troyes Teknik Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak çalışmıştır.
Çeşitli makaleleri, Energy, Computers & Industrial Engineering, Supply Chain Management: An International Journal ve Expert Systems with Applications gibi yüksek etki faktörlü dergilerde yayımlanmıştır.
Springer tarafından yayımlanan "Mühendislik Yönetiminde Akıllı Sistemler" isimli kitabınin editörlüğünü yapmis ve SCI tarafından indekslenen birçok prestijli derginin editörlük kurulunda yer almaktadır.
Yayınları 4000'den fazla kez atıf almış ve h-indeksi 30'dur. 2021 yılında Stanford Üniversitesi ve Elsevier tarafından yapay zeka alanında en etkili araştırmacılardan biri olarak tanınmıştır.
Journal of Engineering Applications of Artificial Intelligence, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems ve Modelleme Dergisi ve International Journal of Computational Intelligence dergilerinde editörlük kurulunda yer almaktadır.