Mimarlik ve Yang,n Sempozyumukapak
Mimarlık ve Yangın Sempozyumu Bildiri Kitabı
Mimarlık ve Yangın Sempozyumu Bildiri Kitabı
4-5 Mayıs 2023
Doç.Dr. Nuri SERTESER, Y. Mim. Şafak BEŞİROĞLU
ISBN: 978-975-561-566-0

Binaları tasarlayan bizlerin, belki de çoğunlukla gözden kaçırdığı önemli bir faktör var: yangın. Çoğunlukla binaları estetik ihtiyaçlardan vazgeçmeden insan konforunu üst seviyede gerçekleştirecek özelliklerde tasarlamayı iş edinirken, belki başımıza gelme ihtimali düşük olduğunu düşündüğümüz yangın emniyeti ile ilgili konuları ihmal edebiliyoruz. Hatta bunun çoğu zaman bir mimarın işi olmadığını düşünüyoruz. Yasal zorunluluklar olmasa, yangın emniyeti ile ilgili işler asla tasarımımızın bir parçası bile olmayacak.
Oysa İBB İtfaiye istatistikleri bunlardan başka veriler ortaya koyuyor. 2022 yılı OcakEkim döneminde gerçekleşen 121.259 itfai olayın 18.925’i direkt yangınla ilgilidir. Aynı istatistiklere göre 2021 yılında gerçekleşen 11.463 yapısal yangının 6.340’ının sadece konutlarda meydana geldiği belirtilmektedir.
Bu rakamlar başta içinde yaşadığımız binaları tasarlayan meslek insanları olarak mimarlara, sonra malzeme üreticilerine, ithalatçılarına ve uygulamacılara bu konuda sorumluluklarımızın bulunduğunu ve bu sorumlulukların ihmal edilemez olduğunu ifade etmektedir. Kuşkusuz sadece bizlerin değil, bu binalarda yaşayan insanların da yaşam alanları ile ilgili yangın emniyetiyle ilgili risklerin farkında olmaları da ayrıca büyük önem taşımaktadır.
Mimarlık ve Yangın Sempozyumu, hem mimarlık hem de yangın emniyeti ara kesitinde pek çok konu başlığının bilimsel açıdan ele alındığı güçlü ve yararlı bir zemin oluşturmuştur. Özellikle bir binanın tasarım süreci içinde yer alması gereken yangın önlemlerinin tasarımdan uygulamaya, kullanımdan restorasyona varıncaya dek ne düzeyde ve nasıl yürütüldüğüne ilişkin bilgi paylaşımı sağlanmıştır. Gerek akademide üretilen bilimsel çalışmalar gerekse meslek profesyonellerinin uygulama deneyimleri ve hatta yaşanan yangınlardan çıkartılan dersler, bizlere yangın felaketine karşı daha iyi binalar tasarlamamız konusunda yol göstermektedir.
Mimarlık ve Yangın Sempozyumu’nun bu önemli misyonu en iyi biçimde yerine getirdiğini düşünüyor ve bu konuda sağlam bir başlangıç olmasını diliyorum.
Saygılarımla…
Doç.Dr. Nuri SERTESER
Sempozyum Düzenleme Kurulu Bşk.
ITFC 2023 PROCEEDING BOOK_04.04_cover
International Textile & Fashion Congress
International Textile & Fashion Congress
16-17 Mart 2023
Prof. Dr. Nazan Okur, Prof. Dr. Canan Sarıçam, Assoc. Prof. Dr. İkilem Göcek
ISBN: 978-975-561-560-8

Dear Colleagues,
It gives me a great pleasure to invite you to the International Textile & Fashion Congress | ITFC 2023 which will be organized in Istanbul -where two continents meet- Türkiye on March 16-17, 2023, hosted by Istanbul Technical University (ITU).
We have organized international & national congresses and R&D days for our community through-out 40 years in irregular sequences up-to-now, neverthless hereafter, our purpose is to commence a new biannual international textile congress series at ITU starting from year 2023 for our distinguished community in view of the fact that year 2023 is an extremely significant year for us: 250th anniversary of Istanbul Technical University, 100th anniversary of Turkish Republic and 40th anniversary of Textile Engineering Department, ITU.
In the core of Istanbul, our aim is to organize a meeting point for all textile & fashion/retail researchers as well as fashion designers around the world at the Department of Textile Engineering at Gumussuyu/Beyoglu. We are expecting to strengthen connections with our colleagues, industry members and professionals from across the world, along with sharing our knowledge and experience on innovative textiles and fashion trends tackling global challenges at a new era after pandemics. Thus, we aim to mention the importance of textile in all global struggles that have affected the whole world since 2019 and to witness the latest developments in textile & fashion. ITFC2023, which is gathered under the six main titles listed below, includes extensive focus areas with numerous sub-titles.
Pandemic & Well-Being
Defense & Security
Climate Crisis & Environmental Pollutions
Digitalization & Management
Fashion & Comfort
Fashion Retailing & Marketing
ITFC2023 will be organized as plenary and parallel sessions according to the topics of the presentations. We invite you to submit your full manuscript prepared according to the guidelines enclosed before the February 15th, 2023. The abstracts that are submitted will be evaluated by the symposium scientific committee and the accepted presentations and the scientific program will be announced. We recommend you to submit the results of your valuable research work at the abstract submission of the “International Textile & Fashion Congress” website platform. Hope to see you on 16-17th of March 2023.

Yours sincerely,

Ömer Berk BERKALP, Prof.Dr.
978-975-561-554-7
YANGIN EMNİYETİ MİMARİ TASARIMIN NERESİNDE?
Yangın Emniyeti Mimari Tasarımın Neresinde?
14 Haziran 2022
Doç. Dr. Nuri SERTESER, Y. Mim. Şafak BEŞİROĞLU
ISBN:978-975-561-554-7

Yangın, hayatımızın bir gerçeği… Aslında her gün pek çok yanıcı maddeyle iç içe yaşamaya devam ediyoruz. Kazara ya da başka bir nedenle bir yangının bizim de içinde yaşadığımız binalarda meydana gelebileceğini hem de hesaba katmadan. Böyle bir yangında dostumuz olan binalar bize yine aynı dostça davranışları göstermeye devam edecek mi? Peki ya da bizler, bu binaları tasarlayanlar, mimarlar, iç mimarlar olarak bu durumun ortaya çıkmasını ne ölçüde engelleyebiliriz? Bizim mimari tasarım sürecinde yangın emniyetinin sağlanmasındaki rolümüz nedir? Bunlar gibi daha pek çok soru sorulabilir elbette. Sorular olduğu gibi bu soruların da mutlaka bazı cevapları olmalı.
Bu soruların cevaplarını arayabilmek ve özellikle de mimari tasarım sürecinde "Yangın Emniyeti " ile ilgili konulara dikkat çekmek yangının başlamasını ve yayılmasını önlemek için tasarımın kendisini kullanarak alınabilecek önlemlere işaret etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla bu alanda akademik çalışmalar yapan İTÜ LEE CKY Yüksek Lisans ve Yapı Bilimleri Doktora programlarında çalışmalar yapan takım arkadaşlarımla "Yangın Emniyeti Mimari Tasarımın Neresinde? " başlıklı çalıştayı yapmaya karar verdik.
Çalıştay, daha çok Mimarlık ve İç Mimarlık eğitimi almakta olan öğrenciler başta olmak üzere, mimarlık ana bilim dallarında veya yapı teknolojisi programlarında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi almakta olan öğrenci ve meslek insanlarına yönelik olarak planlanmıştır. Yangın emniyetinin tasarımla ilişkisinin daha iyi anlaşılabilmesi ve bilginin paylaştıkça çoğalması amacıyla davetli konuşmacılar arasında profesyonel mimarlar, yangın danışmanları, test merkezi çalışanları, onay merciinde yer alan kişiler ve uygulamacıların yer alması düşünülmüştür.
Bu çalıştayın özelikle bu konulara ışık tutması ve bundan sonra ülkemizde gerçekleştirilecek daha kapsamlı akademik çalışmalara öncü olmasını dilerim.
Saygılarımla…
Doç.Dr. Nuri SERTESER
9thgeochemistry
9th Geochemistry Symposium
9th Geochemistry Symposium: Scientific Research Abstratcs Book
17-22 Ekim 2022
Prof.Dr. Mustafa KUMRAL, Prof. Dr. Emin ÇİFTÇİ
ISBN:978-975-561-550-9

9. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Konferansı, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü tarafından 17-20 Ekim 2022 tarihlerinde Didim (Aydın), Türkiye'de düzenlenmiştir. Konferans, COVID-19 salgını nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilmek üzere iki kez ertelenmiştir. Konferans yeri olarak Laur Hotels (Didim, Aydın) seçildi. Konferansın ana teması, motivasyon amaçlı “Tethis Metallojenisi - Tethian Metallogeny” olarak belirlendi. 9. Jeokimya Konferansı 2022'nin bilimsel programı, birçok üniversite ve kurumdan jeokimya ile ilgili farklı disiplinlere mensup bilim insanlarını ve araştırmacıları bir araya getirmiştir. Sözlü ve poster sunumlara ek olarak, “Sıvı Kapanımlar ve Yer Bilimlerindeki Uygulamaları” ve “Uranium Series Isotope Geochemistry” konularında iki adet kısa kurs düzenlenmiştir.
Bu özet kitabı, konferans sırasında sunulan çeşitli konulardaki bildiri özlerini ve genişletilmiş bildirileri içermektedir: Maden Yatakları ve (maden) Arama Jeokimyası, Magmatik ve Metamorfik Petrojenez, İzotop Jeokimyası ve Jeokronoloji, Enerji Hammaddeleri ve Jeokimyası ile diğer Jeokimyasal Konular.
Organizasyon Komitesi, katılımcıların araştırmalarını sunma ve fikir alışverişinde bulunma ve jeokimya alanında gelecekteki gelişmeleri değerlendirme çabalarını takdirle karşılamakta, konferansın başarısına çok değerli katkılarda bulunan tüm katılımcılara şükranlarını sunmaktadır.
Tematik oturumları öneren, özetleri gözden geçiren ve bildirileri değerlendiren Yayın Kurulu üyelerine de çok teşekkür ederiz.
Organizasyon komitesi adına
Prof. Dr. Emin ÇİFTÇİ
Konferans Başkanı
Ulusal Kuşadası Yaz Okulu
Mimarlık Öğrencileri Ulusal Kuşadası Yaz Okulu’22
Mimarlık Öğrencileri Ulusal Kuşadası Yaz Okulu Kitapçığı '22
25 Haziran - 4 Temmuz 2022
Esra TURGUT, Dr. Esin HASGÜL, Dr. A. Tolga İLTER
ISBN: 978-975-561-569-1

Kuşadası Yaz Okulu’nun içeriği ve çalışma yöntemi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi ve MIV-E Yönetim Kurulu üyesi Doç. İkbal Ece Postalcı, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. H. Selim Ökem ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Dr. A.Tolga İlter ve Tasarım Rehberleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Derneği üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Esin Hasgül ve Esra Turgut tarafından tasarlandı. Mimarlar Odası Kuşadası Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Köksal sürecin başından sonuna dek yer alarak, Yaz Okulu’nun içeriği ile ilgili belediyenin taleplerini ileterek ve olanaklarını sunarak, yürütücülerin ve öğrencilerin çalışma ve konaklama mekânlarının düzenlenmesi ve alan gezilerinin planlamasını sağladı.
978-975-561-549-3
Deprem Risk Yönetiminde Yazılım ve Deprem Mühendisliği Çalıştayı
Deprem Risk Yönetiminde Yazılım ve Deprem Mühendisliği Çalıştayı
26-05-2022
Selçuk BAŞ, Seyhan PÜSKÜLCÜ, Alper İLKİ, Mehmet AKŞİT
ISBN:978-975-561-549-3

Türkiye Deprem Vakfı, deprem araştırmaları ve deprem zararlarının azaltılması konusunda faaliyet gösteren bir kurumdur. Ülkemizde olası bir depremin zararlarını en aza indirebilmek amacıyla, deprem bilimi ve deprem mühendisliği alanında uzman kişilerin ve kuruluşların bir araya gelmesiyle 1993 yılında vakıf statüsünde kurulmuş bir organizasyondur.
Deprem ve depreme hazırlık konularında eğitim, mühendislik, danışmalık hizmetlerinde bulunan bir kuruluştur.
Halen faaliyetlerini aşağıdaki amaçlarla sürdürmektedir.
• Ülke içindeki ve dışındaki ilgili bilimsel, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak,
• Deprem ve Deprem Mühendisliği bilgi ve mesleğinin gelişmesini, eğitiminin toplumda benimsenip yaygınlaşmasını sağlamak,
• Lisansüstü eğitim-öğretim gören öğrenciler ile bilimsel ve teknik araştırmalarda bulunan kişi ve kurumlara teknik yardımlarda bulunmak ve burslar vermek,
• Depreme dayanıklı bina tasarım ve uygulama hizmetlerinde, danışmanlık, gözetim ve denetim yapmak,
• Teknik elemanların yetenekleri hususunda belge ve sertifikalar vermek,
• Toplumda deprem afetine karşı bilinçlendirme eğitimleri vermek ve etkinlikler düzenlemek,
• İlgili tüm kuruluşlarla ve vatandaşlarla bütünleştirici ve yönlendirici niteliklerde işbirlikleri yapmak.
bildiri029.jpg
International Symposium On Remote Sensing in Meteorology (METEO IRS 2021)
International Symposium On Remote Sensing in Meteorology (METEO IRS 2021)
11-06-2019
Ahmet ÖZTOPAL, Melek AKIN, Abdurrahman DURMAZ
ISBN: 978-975-561-548-6

In today's world, remote sensing is an important tool used in many fields. Atmospheric Sciences is the main field in which remote sensing is used 24/7 operationally. This technology makes important contributions to detect, understand and solve meteorological, climatological, hydrological problems and to detect and track ordinary or extreme weather events. In addition, remote sensing has undeniable contributions to forecasters and decision makers in terms of very short-term weather forecasting and early warning. Considering that our country's studies on Meteorological Remote Sensing are not sufficient in number and level, it is aimed to increase the studies on this subject throughout the country with the International Symposium on Remote Sensing in Meteorology - METEO IRS 2021. The interest shown in the first METEO IRS, with a total of 9 invited speakers from the United States, Finland, Italy and Turkey, is encouraging. I would like to express my gratitude to all the participants for their contributions, and I wish to be together again in METEO IRS 2023.
Dr. Ahmet Öztopal
Chair of METEO IRS 2021
etms2022
International Engineering and Technology Management Summit 2022

 

International Engineering and Technology Management Summit 2022
11-06-2019 - 11-06-2019

Ferhan Çebi, F. Tunç Bozbura, Sıtkı Gözlü
ISBN: 978-975-561-508-0

bildiri001
Yer bilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri Sempozyumu Bildiri Kitabı

 

Yer bilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri Sempozyumu
Bildiri Kitabı

11-06-2019

Cengiz Kuzu, Hakan Tunçdemir Nelihan Ocakoğlu Gökaşan
ISBN: 978-975-561-508-0

bildiri001
IWAMISSE 2019. 2nd International Workshop on Advanced Materials and Innovative Systems in Structural Engineering: Novel Researches
IWAMISSE 2019. 2nd International Workshop on Advanced Materials and Innovative Systems in Structural Engineering: Novel Researches
20-09-2019

Alper İlki, Yavuz Selim Çavunt
ISBN: 978-975-561-507-3
IWAMISSE 2019, is co-organised by The International Federation for Structural Concrete Turkey Branch, fib-Turkey, and Istanbul Technical University, ITU, on September 20, 2019 at ITU. The International Federation for Structural Concrete, fib, is a not-for-profit association formed by 42 national member groups and approximately 1000 corporate and individual members. The fib’s mission is to develop at an international level the study of scientific and practical matters capable of advancing the technical, economic, aesthetic and environmental performance of concrete construction.
bildiri001
21. Ulusal Mekanik Kongresi : Bildiriler, 02-06 Eylül 2019 Niğde
21. Ulusal Mekanik Kongresi : Bildiriler
Bildiri Kitabı

02-06 Eylül 2019 Niğde

Mehmet Omurtağ
ISBN:978-975-561-506-6

Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi (TUMTMK) tarafından organize edilen 21. Ulusal Mekanik Kongresi 02-06 Eylül 2019 tarihleri arasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongre etkinliği süresince sunulan bildiriler bu kitap içine yerleştirilmiştir. Elektronik olarak hazırlanmış bu kitaba bildiriler pdf formatında yerleştirilmiş olup, bir arama motoru yardımıyla yazar ismi ve bildiri adı üzerinden taranabilmektedir. Bildiriler kitabına hem Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Mekanik Komitesi (TUMTMK) web sayfası www.tumtmk.org üzerinden, hem de İstanbul Teknik Üniversitesi elektronik veri tabanı üzerinden ulaşılabilir.
bildiri001
12. Ulusal Aydınlatma Kongresi Bildiri Kitabı
12. Ulusal Aydınlatma Kongresi
Bildiri Kitabı

18-09-2019 - 19-09-2019

Sermin Onaygil, Rengin Ünver, Alpin Köknel Yener, Banu Manav, Nergiz Arifoğlu, Zeynep Akkaya, Kevork Benlioğlu
ISBN: 978-975-561-505-9
Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK ) kurulduğu 1995 yılından beri her iki yılda bir Ulusal Aydınlatma Kongresi’ni düzenlemekte ve aydınlatma sektöründe araştırma, tasarım, uygulama ve üretim gibi değişik alanlarda çalışan kişileri bir araya getirip, yeni gelişmeleri tartışarak karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımını sağlamayı amaçlamaktadır. ATMK bugüne kadar 3 Uluslararası, 11 Ulusal Aydınlatma Kongresi ve Konferansı düzenlemiş, çok sayıda bilimsel toplantı ve eğitim çalışmalarına destek vermiştir.
bildiri001
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Zirvesi 2019 Bildiri Kitabı
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Zirvesi 2019
Bildiri Kitabı

2019 10-10-2019 - 11-10-2019
Ferhan Çebi, Sıtkı Gözlü, Faik Tunç Bozbura
ISBN: 978-975-561-509-7

Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz ENGINEERING and TECHNOLOGY MANAGEMENT SUMMIT 10-12 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Fakültesi ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Doğa ve Mühendislik Bilimleri Fakültesi tarafından sırasıyla BAÜ Beşiktaş ve İTÜ Maçka Kampüslerinde düzenlenmiştir. Mühendislik uygulamalarında ve teknoloji kullanımında ortaya çıkan işletmecilik sorunlarının giderilmesi için çözümler sunma gereksinimiyle ortaya çıkan Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, içinde bulunduğumuz çağda her iki alanda da yaşanan hızlı değişimler ve gelişmeler dikkate alındığında mühendislik sistemleri ile işletmecilik sistemlerinin bütünleşmesini amaçlayan bu alanın da mevcut ve gelecekteki durumunu analiz etmek, tartışmak için gerekli ortamların oluşturulması, artırılması ve çeşitlendirilmesi gereksinimi de her geçen gün artmaktadır. Bu tür bir gereksinimden yola çıkılarak oluşturulan Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Zirvesi alandaki mevcut durumu belirleyerek gelecekteki yönüne ve gelişmesine ışık tutmak amacıyla bu alanda çalışmalar yapan akademisyenleri, meslek uzmanlarını ve öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.
bildiri001
Proceedings of the 9th International Symposium on Atmospheric Sciences
e-Proceedings of the 9th International Symposium on Atmospheric Sciences
23-10-2019 - 26-10-2019
Kasım Koçak, Levent Şaylan, Zerefşan Kaymaz, Emine Ceren Eyigüler, Evren Özgür
ISBN: 978-975-561-482-3

The journey of the Atmospheric Science Symposium (ATMOS), which is organized by the Istanbul Technical University (ITU), Department of Meteorology, began in 1981. This year, we marked our calendars for the 9th ATMOS. Considering the 38 years since the beginning of this journey, nine meetings may sound too few for such an event. However, during this period, the ITU/Department of eteorology organized many other scientific meetings, which individually focused on several topics such as water resources, air pollution, hydrometeorology, meteorological disasters, renewable energy and so on. ATMOS, among these, is unique in the sense that it includes all these research topics and provides a platform to communicate ideas and findings across disciplines. Hence, ATMOS became biennial since 2008 with the need to adapt to the increasing importance of atmospheric sciences in the modern world.
bildiri001
İTÜ Kimya Mühendisliği I. Lisansüstü Sempozyumu Özet Kitabı

 

İTÜ Kimya Mühendisliği I. Lisansüstü Sempozyumu
Özet Kitabı

11-06-2019 - 11-06-2019

Gamze Gümüşlü Gür, Fatma Elif GENCELİ GÜNER
ISBN:978-975-561-511-0

bildiri001
Türkiye'de STS: bilim ve teknoloji çalışmalarına giriş
STS TURKEY 2019: TOPLUM İÇİN BİLİM VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMALARI KONFERANSI
10-09-2019 - 12-09-2019
Aydan Turanlı, Melike Şahinol, Arsev Umur Aydınoğlu
ISBN:978-975-561-516-5

Bu kitabın hazırlanma süreci insanlık olarak çok önemli bir sınav verdiğimiz ve olağanüstü bir dönemi yaşadığımız günlere denk geldi. Corona virüsün neden olduğu Covid-19 adlı pandeminin pençesine düştüğümüz bu dönem bizi bir anda bilim-kurgusal bir film ortamına çekip pek çok şey üzerine yeniden düşünmemiz ve pek çok şeyi de yeniden gözden geçirmemizi sağladı. Kuşkusuz ki salgın hastalıklar insanlık tarihinde ilk defa rastlanan bir şey değil, son da olmayacak; ancak yaşam süresi içinde bu tür bir salgınla karşılaşmak sıradışı şeyleri tecrübe etmemizi getiriyor.
bildiri001
IX. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu Bildiri Kitapçığı
IX. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu Bildiri Kitapçığı
Bildiri Kitabı

20-10-2020 - 23-10-2020

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
ISBN:978-975-561-517-2

bildiri001
9. Türkiye deprem mühendisliği konferansı Bildiri Kitabı
9. Türkiye deprem mühendisliği konferansı
Bildiri Kitabı

02-06-2021 - 03-06-2021
Gökçe Tönük, Korhan Deniz Dalgıç, Ömer Faruk Halıcı
ISBN:978-975-561-519-6

9. Türkiye Deprem Mühendisliği Konferansı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Türkiye Deprem Vakfı - Deprem Mühendisliği Komitesi işbirliğiyle 2-3 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ne yazık ki Konferansımız salgın riski nedeniyle çevrimiçi olarak yapılacaktır. Ulusal ve uluslararası katılıma açık olan Konferansımızın deprem mühendisliği tartışmaları açısından öğretici ve yol gösterici olacağına inanıyoruz. Bu yıl 9.’su gerçekleştirilecek Konferansımız şimdiye kadar sağladığı bilgi birikimini güncelleyecek ve daha da zenginleştirerek geleceğe taşıyacak bir basamak olacaktır. Konferansın bir deprem ülkesi olan Türkiye açısından arz ettiği önem, saygın katılımcı ve destekçilerinin varlığı sayesinde daha da görünür hale gelmiştir. Bu vesileyle başta Türkiye Deprem Vakfı - Deprem Mühendisliği Komitesi olmak üzere, Konferansa destek veren İstanbul Teknik Üniversitesi’ne, Avrupa Deprem Mühendisliği Birliği’ne, Uluslararası Yapısal Beton Federasyonu’na teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Konferansın Düzenleme ve Bilim Komitelerine, Konferansın düzenlenmesinde emeği geçen meslektaşlarımıza da teşekkürü borç biliriz. Çağrılı konuşmacılar olarak aramızda bulunan değerli bilim insanları Atilla Ansal, Mustafa Erdik, Farzad Naeim, Vitor Silva, Haluk Sucuoğlu, Sinan Akkar, Katrin Beyer, Ario Ceccotti, Kutay Orakçal, Dimitrios Vamvatsikos ve Erdal Şafak’a, Rıfat Yarar Konuşması’nı yapacak olan Kutay Özaydın’a ve Konferansa bildiri sunan meslektaşlarımıza müteşekkiriz.
bildiri001
Mimarlıkta Sayısal Tasarım XV. Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı
Mimarlıkta sayısal tasarım xv. ulusal sempozyumu
Bildiri Kitabı

28-06-2021 - 29-06-2021
Gülen Çağdaş, Mine Özkar, Leman Figen Gül, Sema Alaçam, Sevil Yazıcı, Ethem Gürer, Burak Delikanlı, Özlem Çavuş, Gülce Kırdar
ISBN:978-975-561-520-2
21. yüzyılın çok disiplinli dünyasındaki tasarımcı için hesaplama, diğer disiplinleri anlamak ve disiplinler arası işbirliği için güçlü bir ortam sağlar. Bu ortam, çağın zorlayıcı koşullarına uyum sağlama ve direnç göstererek işlevini koruma becerisini de destekler niteliktedir. Birçok alandaki kabuller geçerliliğini yitirmiş, iletişim kurma yöntemlerinden, eğitim-öğretim modellerine ve çalışma biçimlerine kadar çok sayıda unsurun değişimi kaçınılmaz olmuştur. Tasarım alanında da bu küresel değişime uygun olarak, tasarımda hesaplamanın geleceği için çok disiplinli bir söylemi teşvik eden Sempozyum, yalnızca en son araştırmaları, tasarım uygulamalarını ve pedagojileri bir araya getirmeyi değil, aynı zamanda tasarımı etkileyecek olası fenomenleri, faktörleri ve güçleri keşfedici bir bakış açısıyla ortaya çıkarmayı amaçladı.
bildiri001
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Zirvesi 2021 Bildiri Kitabı
Mühendislik ve teknoloji yönetimi zirvesi 2021
Bildiri Kitabı

16-09-2021 - 17-09-2021
Ferhan Çebi, Hür Bersam Bolat, Yaman Ömer Erzurumlu, Tankut Atan
ISBN:978-975-561-522-6

The third INTERNATIONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT SUMMIT, organized jointly by Istanbul Technical University, Bahçeşehir University and American Society for Engineering Management (ASEM), was held on 16th – 17th of September 2021 fully virtual. While organizing our engineering and technology management summits, we aimed to contribute to identifying and finding solutions to business problems that arise in engineering applications and technology use. We wanted to serve the field by analyzing these problems and solutions by taking into account today's rapid changes and developments, discussing the future situation and creating, increasing and diversifying the necessary environments to accomplish them.
bildiri001
22. Ulusal Mekanik Kongresi-Bildiriler-(çevrimiçi) 06-08 eylül 2021 adana
22. Ulusal Mekanik Kongresi
Bildiri Kitabı

06-09-2021 - 08-09-2021
Mehmet H. Omurtag, Abdullah Avey, Nihal Eratlı, Nazmiye Yahnioğlu, Mustafa Özakça, Egemen Teometen
ISBN:978-975-561-523-3

Bu kitap Adana Çukurova Üniversitesi tarafından 6-8 Eylül 2021 tarihinde çevrim içi düzenlenen 22. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ’nde video sunumlarının yapıldığı oturumlara çevrimiçi katılıp, sunuma ait soru-cevap etkinliğinde yer almış araştırmacıların özgün bildirilerini içermektedir. 22’inci Ulusal Mekanik Kongresi’nde 91 sözlü bildiri ve 4 adet çağrılı konuşmacı ile toplam 95 adet bilimsel sunum yapılmıştır. Düzenli olarak 44 yıldır, her 2 yılda bir tertiplenen ULUSAL MEKANİK KONGRESİ sadece bir ulusal bilimsel etkinlik değil aynı zamanda sosyal kaynaşma vesilesidir. O nedenledir ki, bugüne kadar bütün kongre programlarımız 5 güne yayılmış ve 1 günü de SOSYAL GÜN etkinliğine ayrılmıştır. Bu kongre vesilesi ile, her iki senede bir Türkiye’nin her köşesinden akademisyenler bir araya gelmekte ve birbirleri ile iletişimlerini canlı tutmaktadırlar.
bildiri001
13. Ulusal Aydınlatma Kongresi Bildiri Kitabı
13. Ulusal Aydınlatma Kongresi
Bildiri Kitabı

06-10-2021 - 07-10-2021
M. Berker Yurtseven, Sermin Onaygil, Rengin Ünver, Banu Manav, Nergiz Arifoğlu, Zeynep Akkaya, Hakan Ünsalan
ISBN: 978-975-561-524-0

Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) kuruluş amaçları doğrultusunda 1995 yılından beri her iki yılda bir Ulusal Aydınlatma Kongresi’ni düzenlemekte ve aydınlatma sektöründe araştırma, tasarım, uygulama ve üretim gibi değişik alanlarda çalışan kişileri bir araya getirip, yeni gelişmeleri tartışarak karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımını sağlayacak ortamlar yaratmaktadır. ATMK bugüne kadar 3 Uluslararası, 12 Ulusal Aydınlatma Kongresi ve Konferansı düzenlemiş, çok sayıda bilimsel toplantı ve eğitim çalışmalarına destek vermiştir. Aydınlatma ile ilgili alanlarda ülke kalkınmasına, bilim ve teknolojinin gelişmesine yönelik akademik ve teknolojik çalışmalar yapılması için önderlik etmeye özen gösteren ATMK, gelişen teknolojiyle hızla büyüyen sektörün çalışanlarını ve sektörle ilgilenenleri bilgilendirmek, sektörün bilgi alt yapısını kuvvetlendirmek amacıyla eğitim seminerleri ve çalıştaylar da düzenlemektedir. ATMK bugün itibari ile 2 onur, 2 fahri, 87 kişisel ve 78 kurumsal olmak üzere toplam 169 üyeye sahiptir. 25. yılını kutladığımız komitemiz kurulduğu tarihten beri Türkiye’yi Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nda temsil etmektedir. 1900 yılında 10 üye ülkenin katılımı ile “The Photometric Commission” adı altında kurulan birlik, 1913 yılında “Uluslararası Aydınlatma Komisyonu” adını almış ve ülkeler “Ulusal Komiteler” ile temsil edilmeye başlanmıştır. ATMK, 38 ulusal komitenin üye olduğu Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nda üye olarak yer almakta ve var olan olanaklarını kullanarak her yıl gerçekleştirilen uluslararası toplantılarda ülkemizin temsil edilmesine gayret göstermektedir. Temsilcilerimiz bu uluslararası platformlarda Teknik Komite çalışmalarında aktif görevler üstlenmekte ve yayınlanan “Uluslararası Rapor ve Öneriler”de hazırlama grupları içinde yer almaktadır.
bildiri001
Proceedings – the 34th Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures
Proceedings – the 34th Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures
06-12-2021 - 08-12-2021
Ahmet Ergin, Mustafa Erden Yıldızdağ, Serdar Aytekin Köroğlu, Mehmet Ozan Serifoğlu
ISBN: 978-975-561-525-7
The 34th Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures Conference (TEAM 2020/21) will take place on-line from 6 to 8 December 2021 and organized by Istanbul Technical University, Turkey. The TEAM 2020 conference was postponed to 2021 last year due to the Covid-19 pandemic. The conference is, this year, organized on-line as TEAM 2020/21. The aim of the conference is to provide an opportunity for researchers and engineers in the field of ships and marine structures in Asian-Pacific region to exchange recent research results and new ideas, and to promote discussions of problems in design and production techniques of ships and marine structures.
bildiri001
Cice 2020/2021 abstract book
Cice 2020/2021 Abstract Book
08-12-2021 - 10-12-20219

Alper İlki, Medine İspir, Pınar İnci
ISBN: 978-975-561-526-4

bildiri001
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu Bildiri Kitabı
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu
Bildiri Kitabı

21-10-2021 - 23-10-2021
>Prof.Dr. İsmail KOYUNCU, Prof.Dr. Cengiz KUZU, Prof.Dr. Remzi KARAGÜZEL
ISBN:978-975-561-528-8

Mühendislik Jeolojisi Derneği (MühJeoDer) tarafından iki yılda bir düzenlenmesi geleneksel hale gelen Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumlarının dördüncüsü “MUHJEO'2021” Istanbul Teknik Üniversitesi ile Mühendislik Jeolojisi Derneği'nin ortak katkılarıyla 21-23 Ekim 2021 tarihleri arasında planlanmış, ancak Covid Salgını nedeniyle ertelenerek 2-4 Haziran 2022 tarihinde Istanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Ulusal düzeyde düzenlenen ve yürütülen MUHJEO'2021 Sempozyumunda, yer özellikleri ve koşullarının belirlenmesi, dayanım ve davranışlarının araştırılması ve açıklanması, yerkabuğu ile her türden etkileşimin planlanması, projelendirilmesi ve yürütülmesi için temel oluşturan mühendislik jeolojisi ve jeoteknik çalışmaların bilimsel bir ortamda paylaşılması amaçlanmıştır. Sempozyumda, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulamaya yönelik sürdürülen araştırmalardan elde edilen teknik ve bilimsel veri ile bulguların sunularak tartışmaya açılması ve bu alanda çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların, mühendislerin, uygulayıcı kurum-kuruluş mensuplarının ve öğrencilerin aynı platformda buluşturulması hedeflenmiştir.
bildiri001
Nadir Toprak Elementleri ve Atıklardan Geri Kazanımı çalıştayı Bildiri Kitabı
Nadir Toprak Elementleri ve Atıklardan Geri Kazanımı çalıştayı
Bildiri Kitabı

1-12-2021

İsmail Koyuncu, Börte Köse Mutlu, Ayşe Yüksekdağ, Gizem Tuncay, Tuğçe Akça
ISBN:978-975-561-532-5
Nadir Toprak Elementleri bilgisayar, cep telefonu, floresan lambalar, bataryalar gibi elektrikli ve elektronik ürünlerden, rüzgâr türbinleri, güneş panelleri gibi yenilenebilir enerji ürünlerine kadar birçok sektörde kullanılan bir element grubudur. Nadir toprak elementlerine yönelik talep gün geçtikçe artmaktadır. Nadir toprak elementlerinin mevcut rezervlerden elde edilmesinin yanı sıra ekonomik modelin lineerden döngüsele geçmesiyle nadir toprak elementlerinin sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde ülkemizde ve dünyada geri kazanımı için çalışmalar yapılmaktadır.
bildiri001
YER 2021, Uluslararası Yerbilimlerinde öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri Sempozyumu Bildiri Kitabı
YER 2021, Uluslararası Yerbilimlerinde öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri Sempozyumu
Bildiri Kitabı

11-06-2019 - 11-06-2019

Cengiz Kuzu, Hakan Tunçdemir, Şenel Özdamar, Marziya Agheyeva
ISBN:: 978-975-561-533-2

Yer 2021, uluslararası yerbilimlerinde öğrenci bitirme tasarım projeleri sempozyumu bildiriler kitabı
>
bildiri001
Bursa Tarihi Cami Minarelerinin Deprem Davranışı Çalıştayı Bildiri Kitabı
Bursa Tarihi Cami Minarelerinin Deprem Davranışı Çalıştayı
Bildiri Kitabı

27-11-2021

Alper İlki, Medine İspir
ISBN:978-975-561-534-9

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında desteklenen “Bursa Tarihi Minarelerinin Deprem Performanslarının Analitik ve Deneysel Yaklaşımlar ile İncelenmesi ve Hasargörebilirlik Eğrilerinin Elde Edilmesi” adlı projenin “Bursa Tarihi Cami Minarelerinin Deprem Davranışı” çalıştayı 27 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.
bildiri001
TURQUA 2020 BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI
TURQUA 2020 Bildiri Özetleri Kitabı
20-10-2019 - 23-10-2020
Cengiz Yıldırım, Turgut Duzman, Ezgi Sağlam, Ceren Naz Bozyiğit, Sinan Yılmazer
ISBN:978-975-561-517-2

İnsanoğlunun serüveni Kuvaterner’de başlar. Bu dönemde geçirdiğimiz evrim bizleri daha ileri teknolojileri geliştirme ve buna bağlı olarak ırkımızın birey sayısını milyar seviyesine ulaştırma fırsatı verdi. Geliştirdiğimiz teknolojiler ve artan sayımız bizleri kendimizi gezegenin efendileri gibi hissetmemize neden oldu. Bugün insanoğlu yeryüzünde var olmuş tüm canlılardan çok daha fazla doğaya müdahale etmekte ve gezegenimizi paylaştığımız diğer canlıları olumsuz etkilemektedir.
Bununla beraber gerek depremler gibi jeolojik kökenli gerekse taşkınlar gibi atmosferik kökenli doğa tehlikeleri ve bunların sonucunda gerçekleşen afetler bizlere gezegenin asıl efendisinin doğanın kendisi olduğunu hatırlatır. İşte Kuvaterner Sempozyumu insanlığa doğanın bir parçası olduğunu hatırlatmaya çalışan bu nedenle ateşküreden taşküreye, suküreden buzküreye ve havaküreden canlıküreye kadar gezegenimizin farklı katmanlarını inceleyen doğa bilimleri çalışmalarını aynı çatı altında toplayan Türkiye’deki tek etkinlik olması nedeniyle büyük bir önem taşımaktadır. Tüm insanlığın geleceği içinde yaşadığımız gezegenimizin katmanları arasındaki etkileşimlerin daha iyi anlaşılmasına bağlıdır ve Kuvaterner Sempozyumu bu etkileşimin insan ile olan ilişkisinin ortaya konması açısından çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Ne yazık ki bu sene içinde bulunduğumuz salgın ortamı nedeniyle fiziki olarak bir araya gelemedik ama yine evrimsel süreç içinde yaptığımız en iyi şeyi yaparak ortama adapte olduk ve TURQUA sempozyumunu özellikle enstitümüzde görevli genç arkadaşların desteği ile çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. Sorunsuz başlayıp sorunsuz bitirdiğimiz bu çevrimiçi sempozyum bizlere yeni fırsatlar sundu. Önceki sempozyumlarda çeşitli nedenlerle katılamayan araştırmacı ve öğrenciler bu sayede bazen evlerinden bazen işyerlerinden bazen de yolculukları sırasında sempozyuma katılma fırsatı buldular. Yaptığımız istatistikler bildiri başına katılımcı sayısının fiziki olarak gerçekleştirdiğimiz sempozyumlardaki katılımcı sayısının iki ya da üç katı fazla olduğunu gösterdi. Gelecekte elbette bu salgın sona erecek ve biz tekrar fiziki olarak bir araya geleceğiz ama belki de gelecek sempozyumları melez yani hem fiziki hem de çevrimiçi olarak yapmak daha verimli olacaktır. Bu sayede çok fazla insana ulaşma olanağı elde edebiliriz. Böyle bir etkinliğin gerçekleştirilmesi ve başarısı sadece etkinliği düzenleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nün emekleri sayesinde değil etkinliğe gerek sözlü gerekse poster bildirileri ile katılan araştırmacıların yanında etkinliğe dinleyici olarak katılan ve cumhuriyetimizin geleceği olan genç öğrenci arkadaşların da desteği sayesinde olmaktadır. Gelecek yıllarda da bu desteğin sürmesi dileğiyle…
Saygılarımla.
Prof. Dr. Cengiz Yıldırım
Düzenleme kurulu başkanı