karagözterskapanmıs

 

Muallim İsmail Hakkı Bey Koleksiyonu’nda
Karagöz ve Orta Oyunu Musikisi
Yazar: Eray Cömert
Basım Yılı: 2023
Editör: Celal Volkan Kaya
Sayfa Sayısı: 248
Baskı Şekli: E-kitap
E-ISBN: 978-975-561-559-2

 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, Karagöz ve orta oyununun sosyal, kültürel, edebî ve tarihî niteliklerinin yanı sıra müzikal özelliklerini aktarmaları bakımından da önem taşıyor. Günümüze ulaşan oyun metinleri, eser güftelerini ve musiki terminolojisini yansıtmaları açısından seyirlik oyunlarda icra edilen repertuvarın hacmini anlama konusunda büyük fayda sağlıyor.

Rauf Yekta Bey ve Etem Ruhi Üngör’ün Karagöz ve orta oyununda icra edilen eserlerinin niteliğine yönelik çalışmaları güncelliğini ve önemini günümüzde de sürdürürken, Türk musikisi çevrelerinde bestekârlığı, eğitimciliği ve derlemeciliği ile tanınan Muallim İsmail Hakkı Bey’in nota defterleri de, seyirlik oyun musikisinin günümüze aktarımını sağlayan kaynaklar arasında orijinal belgeler olarak yerini alıyor.

Muallim İsmail Hakkı Bey’in Devlet Arşivleri Başkanlığı’na bağlı Osmanlı Arşivi’nde muhafaza edilen 202 ve 217 numaralı defterlerini tanıtan bu kitap, eserlerin seyirlik oyun repertuvarı içerisindeki konumunu yazma ve matbu kaynaklarla mukayeseli bir şekilde masaya yatırıyor; defterlerin tıpkıbasımını da ihtivâ eden zengin bir görsel içerikle, yaklaşık bir asırdır arşivlerin tozlu raflarında bekleyen repertuvarı kültür-sanat çevrelerinin ilgisine sunuyor.