SismikTabanYalıtımı

 

Sismik Taban Yalıtımı ve Enerji Sönümleyici Sistemlerin Mimari Tasarıma Etkileri
Yazar: Y. Mim. Hilal Günay, Prof. Dr. Necdet Torunbalcı
Sayfa Sayısı:224
Baskı Şekli: Basılı Kitap ve E-kitap
Basım Yılı:2023
Kağıt türü:80 gr. Ivory
Ebat:16x24
ISBN:978-975-561-573-8
E-ISBN:978-975-561-590-5
 

 

Enerji sönümleyici sistemlerin, geleneksel tasarımlı yapılara yansıyan sismik etkileri kontrol etmek ve devamında yapıların zemin ile bağlantılarını keserek, sismik etkilerin yapılardan büyük ölçüde izole edilmesi olarak tanımlanabilecek olan sismik taban yalıtım sistemleri, deprem etkin bazı ülkelerde bir süredir kullanılmakla birlikte Türkiye için çok yakın geçmişe kadar ütopik bir sismik tasarım yöntemi olarak görülmekteydi. Yaklaşık on yıl önce yayımlanan bir genelgeyle belli büyüklüğün üzerindeki hastane yapıları için bir zorunluluk getirildi. Böylece son on yıl içinde bu yöntem kullanılarak çok sayıda şehir hastanesi binasının yanında farklı amaçlar için tasarlanan birçok yapı da inşa edildi. Sonuç olarak modern sismik tasarım yöntemleri, ülkemizde şimdilik yeterince yaygın olmasa bile bu konuya ilk eğilen ülkeler ile kıyaslandığında hiç de azımsanmayacak bir düzeye ulaşılmış durumdadır. Ancak bu modern yöntemlere özgü olan mimari tasarım gereklilikleri, mimari çevrelerce pek bilinmemekte ve projeler, çoğunlukla yurtdışı tasarım ofisleri tarafından yapılmaktadır. Son yıllarda taban sismik izolasyon sistemlerinin yaygınlaşmasına rağmen bu tekniğin henüz mimarlık eğitiminde yer bulmamış olması ve mimari çevrelerde bu konuda gözlemlediğim bilgi eksikliği, beni tekrar bu konuyu mimari tasarım gereklilikleri açısından araştırmaya yönlendirdi. Uzun bir inceleme, gözlem, araştırma ve değerlendirme sonucunda ortaya çıkan bu eserin, sismik taban yalıtımı ve enerji sönümleyici sistemler ile donatılmış yapılar tasarlamayı düşünen mimarlar için bir tasarım el kitabı olması umulmaktadır.


ÖNSÖZ
1. BÖLÜM GİRİŞ

2. BÖLÜM GELENEKSEL VE MODERN SİSMİK TASARIM ANLAYIŞI VE SİSMİK KONTROL YÖNTEMLERİ
2.1 Geleneksel Sismik Tasarım Amacı ve Anlayışı
2.1.1 Geleneksel sismik tasarım anlayışı kavramları
2.12 Geleneksel sismik tasarım anlayışının olumlu ve olumsuz yönleri
2.1.3 Yeni bir tasarım yaklaşımı gereksinimi
2.2 Modern Sismik Tasarım Amacı ve Anlayışı
2.2.1 Modern sismik tasarım anlayışının tarihçesi
2.2.2 Modern sismik tasarım anlayışı kavramları
2.2.3 Modern sismik tasarım anlayışının olumlu ve olumsuz yönleri
2.3 Sismik Kontrol Yöntemleri
2.3.1 Aktif kontrol yöntemleri
2.3.2 Pasif kontrol yöntemleri

3. BÖLÜM ULUSAL VE ULUSLARARASI ŞARTNAMELERDE SİSMİK KONTROL YÖNTEMLERİNİN MİMARİ TASARIM AÇISINDAN İRDELENMESİ
3.1 FEMA 454 Depremler için Tasarım-Mimarlar için El Kitabı /
Bölüm 7 Sismik Tasarım: Bugün, Geçmiş ve Gelecek
3.2 EUROCODE 8 Depreme Dayanıklı Yapıların Tasarımı / Bölüm 10 Taban Yalıtımı
3.3 Japonya Mimari Enstitüsü (Architectural Institute of Japan-AIJ) / Sismik İzole Binalar İçin Tasarım Önerileri
3.4 Japonya Mimarlar Enstitüsü ve Japonya Asismik Güvenlik Örgütü (Japan Aseismic Safety Organization-JASO) / Sismik Olarak İzole Edilmiş Yapıların Planlanması Bölümü
3.5 Yeni Zelanda Deprem Mühendisliği Derneği (New Zealand Society for Earthquake Engineering-NZSEE) / Binalar için Sismik Yalıtım Sistemlerinin Tasarımına İlişkin Kılavuz
3.6 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) 2018 / BÖLÜM 14 – Deprem Etkisi Altında Yalıtımlı Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için Özel Kurallar
3.7 FEMA P-58-7 (2018) Bina Sismik Performans Seviyesine Yönelik Kılavuz
3.8 Ulusal ve Uluslararası Şartnamelerde Sismik Kontrol Yöntemlerinin Mimari Tasarım Açısından Değerlendirilmesi

4. BÖLÜM BİNALARDA SİSMİK KONTROL VE MİMARİ TASARIM ESASLARI
4.1 Yeni Binalarda Sismik Kontrol ve Mimari Tasarım Esasları
4.1.1 Yeni Binalarda modern sismik tasarım anlayışı kavramları ve etkiledikleri sistemler
4.1.2 Sismik kontrol yöntemleri uygulanmış yeni bina örnekleri ve mimari tasarım
4.1.3 Taban yalıtımı ve enerji sönümleyici sistemler bağlamında yeni binalarda mimari tasarım değerlendirmesi ve öneriler
4.2 Mevcut Binalarda Sismik Kontrol ve Mimari Tasarım Esasları
4.2.1 Mevcut binalarda sismik taban yalıtım sistemleri
4.2.2 Mevcut binalarda sismik enerji sönümleyici sistemler
4.2.3 Mevcut binalarda hibrit sistemler
4.2.4 Mevcut binalarda modern sismik tasarım anlayışı kavramları ve etkiledikleri sistemler
4.2.5 Sismik kontrol yöntemleri ile iyileştirilmiş mevcut bina örnekleri ve mimari tasarım
4.2.6 Taban yalıtımı ve enerji sönümleyici sistemler bağlamında mevcut binalarda mimari tasarım değerlendirmesi ve öneriler
4.3 Tarihi Binalarda Sismik Kontrol ve Mimari Tasarım Esasları
4.3.1 Tarihi binalarda modern sismik tasarım anlayışı kavramları ve etkiledikleri sistemler
4.3.2 Sismik kontrol yöntemleri ile iyileştirilmiş tarihi bina örnekleri ve mimari tasarım
4.3.3 Türkiye’de mevcut tarihi binalarda sismik kontrol yöntemleri ile iyileştirme için bir değerlendirme
4.3.4 Taban yalıtımı ve enerji sönümleyici sistemler bağlamında tarihi binalarda mimari tasarım değerlendirmesi ve öneriler

5. BÖLÜM SONUÇ

KAYNAKLAR

DİZİN

Y. Mim. Hilal Günay

Prof. Dr. Necdet Torunbalcı