GeometrikDusunceIlkeleri_Mockupsm

 

Geometrik Düşünce İlkeleri
Yazarlar: Zekâi Şen
Basım Yılı:2022
Sayfa Sayısı:115
Kağıt Tipi: 80 gr. 1. Hamur Kağıt
Baskı Şekli: Renkli
Kapak:Ciltli
Ebat:16x24
ISBN:978-975-561-538-7
E-ISBN: 978-975-561-539-4
 
Bu kitabın yazılmasındaki esas hedef, maalesef eğitimde öğretilmeye çalışılan matematik ifadelerin, alt yapılarını teşkil eden geometrik ve şekillerle açıklanabilecek temel yapıların verilmeden, sadece sözel olarak öğretilmeye çalışılması sonucunda birçok öğrencinin matematik dersini sevmemesinin geometriksizlikten kaynaklandığı noktasına temas etmek içindir. Aslında matematik bilimlerinin kralı veya kraliçesi denir ancak onun da anası olan genelde doğa ve çevredeki şekil bilgisi, özelde ise yapay olarak geometri denilen bilgi yumaklarının öğretilmemesi, matematiğin askıda kalmasına sebep olmaktadır. Bu kitapta, şekil bilgisi ve geometrik ilkelerin tarihi gelişiminden başlayarak felsefesi, mantığı, sözelliği üzerinde durulduktan sonra bazı matematik denklemlerin geometri esasından yararlanarak nasıl basitçe çıkarılabileceği anlatılmaktadır.

Bu kitabın hazırlanmasında İTÜ’de verdiğim derslerden kaynaklanan ve talebeler tarafından merak ve ilgi ile öğrenilmeye çalışılan konular esas alınmıştır. Kitabın tasarımını yaparak bana destek olan Su Vakfı Basın ve Yayın Müdürü Muhiddin Yenigün’e çok teşekkür ederim. Kitabın basılmasına vasıta olan İTÜ Rektörlüğü ve özellikle talebelerim arasında başarıları ile tebarüz etmiş olan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu’ya da teşekkür ederim. Son olarak, ilmi çalışmalarımda bana daima destek olan eşim Fatma Hanım’a şükranlarımı teslim ederim.

Zekâi Şen

 

Giriş
Kaynaklar
BÖLÜM 2 GEOMETRİ TANIMI
Geometrinin Tanımı
Temel Şekiller
Harfler
Sayılar
Görsel Algılama
Kaynaklar
BÖLÜM 3 GEOMETRİ VE BİLİMLER
Geometri Nedir? 
Geometri ve Felsefe 
Geometri ve Mantık
Mantık İlkeleri 
Geometri ve Bilim
Geometri ve Matematik
Geometri ve Fizik 
Geometri, Mühendislik ve Mimari 
Geometri ve Bilgisayar Bilimi 
Geometri ve Muhakeme 
Geometri ve Kültür
Kaynaklar 
BÖLÜM 4 GEOMETRİ TARİHİ
Giriş 
Geometri Tarihi 
Eski Mısır’da Geometri
Eski Mezopotamya’da Geometri
Eski Yunan’da Geometri 
Roma ve Geometri 
BÖLÜM 5 İSLAM DÜNYASI GEOMETRİ DESENLERİ
Giriş 
İslam’da Geometri
İslami Desen Çıkarımı
İslam’da Üçgen Desen Hesaplamaları (Trigonometri) 
Üçgenin İç Açılarının Toplamı Kaçtır? 
Dik Üçgenin Kenarları Arasındaki İlişki
Genel Bir Üçgenin Kenarları ve Açıları Arasındaki İlişki 
Trigonometri (Üçgen Hesaplamaları) 
İslam Yapay Zekâ Geometrisi 
Kaynaklar 
BÖLÜM 6 GEOMETRİ TÜRLERİ
Giriş 
Düzlem Geometrisi 
Konikler 
Küresel Geometri
Tasarı Geometri 
Kesirli Geometri 
Kesirli Boyut Ölçütleri 
Pergel Yöntemi
Riemann Geometrisi
Lobaçevski Geometrisi 
Kaynaklar 
BÖLÜM 7 ARİTMETİK VE GEOMETRİ
Genel 
Sayı Küme Şekilleri 
Alt Küme Saymaları 
Sırasız Alt Küme Sayısı
Sıralı Alt Küme Sayısı 
Düz Mantık Geometri Modelleri
Rastgele Sayılarla Alan Bulunması 
Ağaç Diyagramı  
Kombinasyonlar  
Sıralı Alt Kısımlı Sayma 
Binom Katsayıları 
İslam Dünyası Geometrik Çarpma ve Bölmesi 
BÖLÜM  8 MATEMATİK FONKSİYONLAR VE GEOMETRİ
Giriş  
Matematik Fonksiyonların Temeli  
Çok Terimliler
Tek Terimliler (Sabitler) 
İki Terimliler (Doğrular)
Üç Terimliler (Paraboller)
Dört Terimliler (Kübikler) 
Beş Terimliler (Kuadratikler)
Kesirli Terimliler 
Üssel (Eksponansiyel) Şekiller 
Kuvvet Şekilleri 
İki Eksen Yalamalı (Hiperbolik) Şekiller 
Logaritmik Şekiller 
Dalgalı Şekiller 
Cebir
Birinci Tip Denklemlerin Çözümü
İkinci Tip Denklemlerin Çözümü
Üçüncü Tip Denklemlerin Çözümü
İkinci Dereceden Denklem Çözümü
Diferansiyel Denklem Geometrisi 
İntegral Geometrisi
Rastgele Geometri 
Teknoloji ve Geometri 
Bulanık Mantık Modeli 
Diferansiyel Denklem Çıkarımı 
Isı Transferi Denklemi
Matematik ve Geometri 

Zekai Şen

Dr. Zekai Şen, 1972 yılında İTÜ İnşaat Mü- hendisliği Bölümü’nden yüksek mühendis olarak mezun olmuş ve İngiltere Imperial College ve University of London’da kısa zamanda yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. Dr. Zekai Şen, 1975-1982 yılları arasında akademik hayatına İTÜ’de devam etmiştir.

Dr. Şen, 1982-1992 yılları arasında Suudi Arabistan’da bulunan King Abdulaziz Uni- versity’de Hidrojeoloji Bölümünde çalışmış ve oranın Bölüm Başkanlığını yapmıştır. Su- udi Arabistan’da çalıştığı sırada kendisine Amerikan Hidroloji Enstitüsü tarafından “Su Bilimcisi Ünvanı ve Mührü” tevdii edilmiştir. Dr. Zekai Şen, 1992 yılında yurda kesin dönüş yaparak İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümüne atanmış ve burada su, meteoroloji, iklim ve yenilenebilir enerji konularında bilimsel çalışmalar yap- mıştır. Dr. Zekai Şen, 1999-2014 yılları arasında İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mü- hendisliği Bölümünde bilimsel çalışmalarına emekli olana kadar devam etmiştir. Dr. Zekai Şen, Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC)’de 2003- 2007 tarihleri arasında görev almıştır. 2007 yılında NOBEL ödülü Al Gore ve IPCC arasında paylaşılmış olup Dr. Zekai Şen’e de IPCC ekibinde bulunduğun- dan dolayı NOBEL beratı verilmiştir.

TÜBİTAK’tan 1978 yılında Teşvik Ödülü, 1993 yılında Bilim Ödülü verilen Dr. Şen 30 adet Türkçe kitap yazarken 16 adet İngilizce kitabı da saygın ulusla- rarası yayınevleri tarafından basılmıştır. Dr. Şen’in Web of Science’ta taranan ve neredeyse yarısı tek isimli olmak üzere toplam 400 civarında yayını mevcuttur. Bu yayınların en önemli özellikleri mutlaka yeni bir yaklaşım içermeleridir. Ken- disinin yayınlarda yeni bir yaklaşım getirilmesi ilkesi sonucunda, Dr. Zekai Şen birçok bilimsel yöntemi literatüre kazandırmıştır.

Dr. Zekai Şen, aynı zamanda önemli bir STK olan Su Vakfı’nın uzun yıllardır Mütevelli Heyet Başkanlığını da yürütmektedir ve su ile ilgili çalışmalara önemli katkılar sunmaktadır. İTÜ’den emekliliğinden sonra çalışmalarına İstanbul Me- dipol Üniveristesi’nde devam etmektedir.

Dr. Zekai Şen evli ve biri kız üç çocuk babasıdır.

E-kitap satış sitesi için lütfen tıklayınız.

Basılı kitap çevrimiçi satış sitesi için lütfen tıklayınız.

Basılı kitabı İTÜ 1773 ofisleri-Maslak Kampüsünden tedarik edebilirsiniz.