978-975-561-648-3

 

Geleneksel Türk Giysileri
 
Yazar:Doç. İlknur Bektaş
Sayfa Sayısı:188
Baskı Şekli: E-Kitap
ISBN:978-975-561-648-3
Geleneksel halk giysilerinden örnekleri konu alan bu çalışmanın içeriği, seçilmiş pilot bölgelerden oluşmaktadır. Verilen örnekler adıyla anılan yöreyi tek ve mutlak temsil etme gayretini taşımamaktadır, araç olarak kullanılmıştır. Amaç Türkiye coğrafyasında farklı giyim kültürlerinin genel hatlarıyla yerleşimine ayna tutabilmektir. Dolayısıyla herhangi bir yöre için verilen örnek, yörede sadece onun giyildiği ya da oradan başka bir bölgede de karşımıza kesinlikle çıkmayacağı anlamını taşımamaktadır.
Çalışma ağırlıklı olarak kaynak kişiler üzerinden yürütülmüştür. Örneklerin orijinal parçalardan olmasına azami özen gösterilmiştir. Giysiler giyilmiş bütün haliyle artistik, detay parçalar ise teknik olarak çizilerek aktarılmıştır.
Öncesinde Anadolu halk giyiminde yaygın olan bazı kumaş, dokuma ve işleme tekniklerine de yer verilerek çalışmanın desteklenmesi amaçlanmıştır.

ÖNSÖZ
BÖLÜM 1
ANADOLU GİYİMİNDE YAYGIN KULLANILAN BELLİ BAŞLI KUMAŞ, EL DOKUMALARI, İŞLEMELER VE OYALAR DOKUMANIN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ

Kumaşlar, El Dokumaları
İşleme Teknikleri
Oyalar
BÖLÜM 2
GELENEKSEL TÜRK GİYSİLERİ

Ağrıı
Bursa
Erzurum
Gaziantep
Hakkari
İzmir
Kırklareli
Muş
Sivaas
Trabzon
KAYNAKÇA

Doç. İlknur Bektaş

23 Temmuz 1964 yılında İstanbul’da doğdu. 1990 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Halk Oyunları Lisans, 1992 yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Anasanat Dalı Musiki Sanat Dalı Türk Halk Oyunları Programından Yüksek Lisans, 1996 yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Anasanat Dalı Musiki Sanat Dalı Türk Halk Müziği Programından Sanatta Yeterlik derecelerini aldı.
1992-97 yıllarında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümünde ders ücretli, 1997-2007 yıllarında Sanatçı Öğretim Görevlisi olarak hizmet verdi. 2018 Aralık ayında YÖK’ten doçentlik unvanı aldı. 2020 yılından bu yana da aynı kurumda doçent olarak akademik kadroda görevini sürdürmektedir. Uzmanlık alanları Türk Halk Oyunları ve Türk Halk Giysileri olmakla birlikte bu ana başlık çerçevesinde bu konuları destekleyen pek çok dersi de bugüne kadar vermektedir.
Yayınlanmış bildiri, makale, ulusal ve uluslararası kitap bölümleri bulunmaktadır. Çok sayıda ulusal atölye düzenlemiş ve uluslararası atölyelerde ders vermiştir. Ayrıca Türk Halk Oyunları icralarında ulusal ve uluslararası platformlarda hem dansçı hem de koreograf olarak yer almıştır.