Basılı kitap satışı
Square_Book_Mockup_1

 

Cami Mimarlığını Yeniden Düşünmek ve Düşlemek
Yazarlar: Ahmet Gün, Ahmet Selam Küçük,
Atakan Çavuş, Burak Ergül, Emre Aydın,
Halil Durmuş, Rauf Yasir Geleri, Yasin Bağcı
Sayfa Sayısı:186
Baskı Şekli: Basılı Kitap ve E-kitap
Basım Yılı:2023
Kağıt türü:80 gr. kuşe
Ebat:21x24
ISBN:978-975-561-552-3
E-ISBN:978-975-561-553-0
Cami tasarımı konusunda ülkemizde uzun zamandır süregelen bir tartışma ve gerilim hattı bulunmaktadır. Ayrıca bu konuya ilişkin yapılan tartışmaların belirli konulara düğümlendiği ve bu tartışmaların dar bir alana sıkıştığı gözlemlenmektedir. Bu eser, cami tasarım tartışmalarında sıkışan alanın bir nebze genişletilmesi ve belirli konuların yeniden “hatırlatılması” yoluyla mevcut literatüre “mütevazı ölçüde” katkı sağlama çabasının bir ürünüdür.

Çalışmada, cami tasarımında göz önünde bulundurulması gereken karar konularının ve bu karar konularına ilişkin deneyimlenen sorunların ve araştırma sorularının ortaya konulması hedeflenmiştir. Çalışmada ortaya konulan meselelerin ve örnek çalışmaların, cami tasarım süreçlerindeki mevcut pratiklere ve tartışmalara yeni bir perspektifle bakılması konusunda katkı sunacağına inanıyoruz.

Biz Kimiz ?
Katkı Sağlayanlar
Giriş : Süreç, Yöntem ve İçerik Hakkında
Cami Tasarımı Kodlarına Dair Bir Deneme
Bağlamla İlişki
Kentliye Sunulan Fonksiyonlar
Esnek Tasarım
Malzeme Seçimi
Aydınlatma ve Akustik
Doğal Enerji
Ulaşım ve Erişilebilirlik
Deneyim Sorunları
Mahremiyet

Mimarlık Araştırmaları Derneği (MİMARDER) daha adil, katılımcı, kapsayıcı ve eleştirel mekânsal pratiklerin üretilebilmesi amacıyla kamu yararı doğrultusunda çeşitli tematik alanlarda bilgi üretebilmek ve paylaşabilmek ve kentlilerin yapılı çevreye dair yaşamış oldukları sorunlara ilişkin çözüm olanaklarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmalar yürütmek, eğitimler vermek ve gerek Türkiyedeki gerekse de Dünyadaki mekânsal uygulamaları ve araştırma ekosistemlerini takip eder.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesinde faaliyet gösteren öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan ekibin kökleri 2016 yılına dayanmaktadır. 2021 yılına gelindiğinde ise ekip faaliyetlerinin geliştirilmesi ve dış paydaşlarla araştırma ağının kurulması amacıyla tüzel kimlik oluşturma çabasına girilmiş ve bu çerçevede MİMARDER kurulmuştur.
Pandemi öncesi dönemde fiziksel ortamda faaliyet sürdürülen ve düzenli bir şekilde toplanan ekip, pandemi sonrası dönemde online ortamda çalışmalarını yürütmüş ve bu ortamda düzenli olarak haftalık «Fikir Geliştirme Toplantıları» düzenlemiştir. Kitabın hazırlık sürecini de kapsayan bu dönemde sanal ortam üzerinde 100’ün üzerinde toplantı düzenlenmiş, cami tasarımı konusunda üretimler yapan çok sayıda fikir insanı ile görüşmeler yürütülmüş ve konuya ilişkin teknik gezi ve fikir atölyeleri düzenlenmiştir. İlk araştırma dosyası elinizdeki bu eser olan derneğin faaliyetleri tasarım konusunda farklı alanlarda yürütülmekte olan araştırma dosyaları ile devam etmektedir.

Ahmet Gün
1987’de İstanbul’da doğdu. Mimarlık lisans eğitimi akabinde, İTÜ Kentsel Tasarım Programını ve İTÜ Mimari Tasarım Doktora Programını tamamladı. Doktora aşamasında “TUBİTAK Doktora Sırası Yurtdışı Araştırma Bursu” desteği ile 1 yıl Belçika’nın KU Leuven Universitesi’nde “Misafir Araştırmacı” pozisyonunda araştırmalarını yürütmüştür.
Başlıca çalışma konuları arasında mimari ve kentsel tasarım araştırmaları, kentsel dönüşüm, bilişim tabanlı tasarım, katılımcı tasarım konuları yer almaktadır. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak faaliyetlerini devam ettiren Ahmet Gün, Temel Eğitim Stüdyolarına yürütücü olarak katkıda bulunmakta, kent ve mimarlık kuramları ile eleştirel mekansal pratikler üzerine lisansüstü düzeyde çalışmalar yürütmektedir. Mimarlık Araştırmaları Derneği kurucu üyesidir.
Ahmet Selam Küçük
1997 yılında Ordu’da doğdu, 2022 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu.
İnsan, doğa ve mimarlık arasında ilişkiyi kurmaya ve edindiği tecrübeleri çevresindekilere olabildiğince aktarmaya çalışır. İlgi alanları da bu yönde gelişmiş olup, bitkiler ve özellikle de doğal mantarlar üzerine araştırmalar ve gözlemler yapmaktadır. İnsan fıtratına uygun olanı günümüz modern dünyası ile beraber düşünerek yaşamaya çalışır. Mimarlık Araştırmaları Derneği kurucu üyesidir.
Atakan Çavuş
1999 yılında Denizli’de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünde 4.sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam etmektedir.
Üniversite eğitimi boyunca çeşitli öğrenci kulüplerinde yer aldı. Bunlardan İTÜ OTAK kulübünde yönetim kurulu üyeliği ve çeşitli görevlerde yer aldı. Mimarlık Araştırmaları Derneği kurucu üyesidir. Farklı yerler gezmeyi, buralarda sosyal, kültürel ve mimari gözlemler yapmayı sever. Kent, kültür ve teknoloji konularının mimarlıkla kesişiminde okumalar yapıp kendini geliştirmeye devam etmektedir.
Burak Ergül
1997’de Bursa’da doğdu. 2021’de İTÜ Mimarlık Bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Eğitiminin bir dönemini Ljubljana’da geçirdi.
Mimari tasarım&uygulama ve kontrol, proje yönetimi, halkla ilişkiler ve mimari medya, ahşap işleri gibi alt sektörlere deneyim kazanarak mimarlık sektörüne bütüncül bir bakış sahibi olmaya çabaladı. Archberg Stüdyo dahilinde tasarladığı malzeme kartları koleksiyonu gibi mimarlıkla ilişkili birtakım tasarımlar yoluyla alternatif üretimler ortaya koymaya çabalıyor. Kaliteli mimarinin tasarım&uygulama, kuram&teknik gibi arayüzlerin kalitesinde yattığını düşünerek bu arayüzde öğrenmeye ve üretmeye çabalıyor. Mimari ile gezme kültürünü de birlikte ele almak üzerine birtakım hayaller kurmakta. Mimarlık Araştırmaları Derneği kurucu üyesidir.
Emre Aydın
1996 yılında İzmir’de doğdu, İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Lise yıllarında başlayan üretim ve sanat merakı yolunu İTÜ Mimarlık ile kesiştirdi.
Öğrenciyken katıldığı yarışmalarda ödüller aldı ve çeşitli dernek, kulüplerde gönüllü faaliyetlerde bulundu. Mesleki gelişiminin sürekli devam etmesini ilke edinmekte ve gelecek nesillere daha iyi bir mimarlık bırakılmasının bu şekilde olacağını düşünmektedir. Mimarlığı sadece yapı inşa etme faaliyeti olarak değil fikir inşa etmek olarak görmekte ve bu noktada sınırları zorlamayı hedeflemektedir.Halihazırda Fatih Belediyesi’ne hizmet etmekte; mimarlığa daha geniş açıdan bakabilmek ve sektöre hakim olabilmek adına gelecekte sektörün çeşitli alanlarında yer almaya devam etmek istemektedir. Mimarlık Araştırmaları Derneği kurucu üyesidir.
Halil Durmuş
1996 yılında İzmir’de doğan Halil Durmuş, 2020 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü tamamladı. Öğrencilik yıllarından beri katıldığı birçok ulusal ve uluslararası yarışmalardan ödüller aldı.
2021 yılında İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi’nde doğa, kent, teknoloji ve teknoloji felsefesi ara kesitinde araştırmalar gerçekleştirdi. “Makine: Kültürpark Üzerinden Mimarlığın Öznesini Yeniden Düşlemek” isimli araştırma yazısı yayınlandı. Aynı yılın sonunda araştırmalarına odaklanmak ve derinleştirmek için İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans programına başladı. Mimarder kurucu üyesidir.
Gelecekte doğa, insan ve teknoloji üçlüsünün kentsel alanda nasıl birlikte var olacağı üzerine düşünmekte ve okumaktadır.
Rauf Yasir Geleri
1996 yılında Konya’da doğan Rauf Yasir Geleri üniversite eğitiminde tasarım odağında yer almak amacıyla mimarlık öğreniminde karar kılmıştır.
2022 yılında İTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur. Mimarlık Araştırmaları Derneği kurucu üyesidir.
Yasin Bağcı
1997 Konya’da doğan Yasin Bağcı, İTÜ Mimarlık Fakültesi 2020 yılında mezun olup, Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Yapı alanında yüksek lisans tez çalışmalarına devam etmektedir.
Mimarlık Araştırmaları Derneği kurucu üyesidir. Ulusal Ahşap Birliği gönüllüsü olarak ahşap sektöründe farkındalık ve eğitim çalışmalarını sürdürmekte olup, Genç Ahşap Mühendisler ve Mimarlar grubunun kurucu üyelerindendir. İş hayatına kurucusu olduğu mimarlık ofisi ve ahşap atölyesinde (Atölye Lokal) devam etmektedir.

E-kitap satış sitesi için lütfen tıklayınız.

Basılı kitap çevrimiçi satış sitesi için lütfen tıklayınız.

Basılı kitabı İTÜ 1773 ofisleri-Maslak Kampüsünden tedarik edebilirsiniz.