ARITMA_TESİSLERİNİN_HİDROLİGİ_PNG

 

Arıtma Tesislerinin Hidroliği
Yazarlar: Prof. Dr. Dincer Topacık, Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Sayfa Sayısı:512
Kağıt Tipi: 80 gr. 1. Hamur Kağıdı
Baskı Şekli: Renkli
Kapak:Ciltli
Ebat:16x24
ISBN:978-975-561-536-3
E-ISBN: 978-975-561-537-0
 
Bu kitap esas itibariyle, Larry D. Benefield ve arkadaşları tarafından 1984 yılında hazırlanan “Treatment Plant Hydraulics for Environmental Engineers” isimli altı bölümden oluşan kitabın, USCU birim sisteminden SI birim sistemine dönüştürülmesi, tablo ve şekillerle geliştirilmesi, Syed R. Qasim tarafından 1999 tarihinde hazırlanan “Wastewater Treatment Plants – Planning, Design, and Operation” isimli kitabın ilgili bölümlerindeki hidrolik tasarım örneğinin tekrar düzenlenmesi, Larry W. Mays tarafından hazırlanan “Hydraulic Design Handbook” isimli kitaptaki Bölüm 22 ve George Tchobanoglous ve arkadaşları tarafından hazırlanan “Wastewater Engineering: Treatment and Reuse” isimli kitaptaki Bölüm 13’ten faydalanılarak hazırlanmıştır. Prof. Larry D. Benefield ve arkadaşlarına, Syed R. Qasim’a, Larry W. Mays’a ve George Tchobanoglous ve arkadaşlarına izinlerinden ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.

1: Borularda Akım
Dincer Topacık, İsmail Koyuncu, Hale Özgün, Türker Türken
2: Açık Kanallarda Akım Dincer Topacık, İsmail Koyuncu, Mustafa Evren Erşahin, Mehmet Emin Paşaoğlu

3: Akım Ölçümleri ve Hidrolik Kontrol Noktaları
Dincer Topacık, İsmail Koyuncu, Hale Özgün, Recep Kaya, Türker Türken
4: Deniz Deşarjı Difüzörleri
Dincer Topacık, İsmail Koyuncu, Mustafa Evren Erşahin, M. Matin Saddiqi
5: Pompalar ve Pompa İstasyonları
Sıtkı Aksoğan, İsmail Koyuncu, Dincer Topacık, M. Matin Saddiqi, Ayşe Yüksekdağ
6: Arıtma Tesisi Hidrolik Hesaplamalarda Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğinin (CFD) Kullanımı
İsmail Koyuncu, Recep Kaya, Türker Türken, Mehmet Emin Paşaoğlu, M. Matin Saddiqi
7: Su Arıtma Tesislerinin Hidroliği
İsmail Koyuncu, Hale Özgün, Mustafa Evren Erşahin, Ayşe Yüksekdağ
8: Su Arıtma Tesisi için Hidrolik Profil Uygulaması İsmail Koyuncu, Mustafa Evren Erşahin, Hale Özgün, Ayşe Yüksekdağ
9: Atıksu Arıtma Tesislerinin Hidroliği
İsmail Koyuncu, Hale Özgün, Mustafa Evren Erşahin, Ayşe Yüksekdağ
10: Hidrolik Profil Uygulaması
İsmail Koyuncu, Dincer Topacık, Ayşe Yüksekdağ
11: Çamur Arıtma Tesislerinin Hidroliği
İsmail Koyuncu, Mustafa Evren Erşahin, Hale Özgün, M. Matin Saddiqi
12: Çamur Arıtma Tesisleri için Hidrolik Profil Uygulaması
İsmail Koyuncu, Hale Özgün, Mustafa Evren Erşahin, M. Matin Saddiqi

Prof.Dr. Dincer Topacık

3 Nisan 1946 yılında Niğde’nin Bor ilçesinde doğmuştur. Niğde Lisesini tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde 1969 yılında lisans ve yüksek lisans, 1977’de doktora eğitimini tamamladı. 1972-1973 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Hidrolik ve Su Yapıları Bölümünde asistan olarak görev aldı. 1973 yılında ise İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde asistan olarak göreve başladı. 1977-1978 yıllarında Amerika’da Iowa State University Civil Engineering Bölümünde misafir araştırmacı, 1978-1979 yılları arasında ise Libya’da Garyounis University Civil Engineering Faculty’de misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1981 yılında doçent, 1989’da ise profesör oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır. Özellikle, su temini ve atıksuların uzaklaştırılması, atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi ve bina atıksuyu ve yağmur sularının uzaklaştırılması alanlarında yoğun ve çok önemli çalışmaları olmuştur. “Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırılması Uygulamaları”, “Çevre Mikrobiyolojisi”, “Arıtma Tesislerinin İşletilmesi” ve “Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme El Kitabı” isimli kitaplar yayınlamıştır.
Son zamanlarda ise membran proseslerin çevre mühendisliğindeki uygulamaları üzerinde çalışmış, bu alanda uluslararası düzeyde birçok yayın yapmış ve yaptığı yayınlar SCI dergilerinde birçok atıf almıştır. Ekim 2005 tarihi itibariyle İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümündeki görevinden emekli olan Prof. Topacık, 24.1.2006 tarihinde vefat etmiştir.

Prof.Dr. İsmail Koyuncu

1974 yılında babasının vazifesi dolayısıyla bulunduğu Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Ziyaret köyünde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketi Antalya’da tamamladı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde 1990 yılında başladığı lisans eğitimini, 1995 yılında bölüm ikincisi olarak bitirdi. Aynı bölümde, 1997 yılında yüksek lisans ve 2002 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2004 yılında doçent ve 2010 yılında profesör oldu. Halen, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2019 yılından bu yana, Michigan Devlet Üniversitesi (ABD) İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü kadrosunda misafir profesör olarak ders vermektedir.
2002-2003 yıllarında TÜBİTAK NATO B1 bursu kapsamında ABD’nin önde gelen üniversitelerinden olan Rice Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümünde doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. Daha sonra, 2003 yılında iki ay süre ile Leuven Üniversitesi (Belçika) ve 2004 yılında tekrar, Rice Üniversitesi (ABD)’nde bir yıl süre ile misafir araştırmacı olarak birçok projede görev aldı.
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (2012-2018), İTÜ Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2016), İTÜ Senato Üyeliği (2012-2018), İTÜ İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2015-2018) ve İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Komisyon Üyeliği gibi birçok akademik ve idari görevlerde bulundu.
Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli üyesidir. 2019 yılında Asya Bilimler Akademisi İklim Değişikliği ve Sağlık Komitesine ve 2011 yılında Uluslararası Su Birliği (International Water Association - IWA) Membran Teknolojileri Grubu Yönetim Kuruluna üye olarak seçildi. Bu görevleri halen devam etmektedir.
2016-2021 yılları arasında, Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Komisyonu üyeliği görevinde bulunmuş, 2021 yılından bu yana Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir. TÜBİTAK bünyesinde, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Biyotek Grubu Yürütme Kurulu Üyeliği (2015-2017) ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Danışmanlığı (2014-2017) görevlerinde bulundu. Birçok kamu ve özel kuruluşa alanı ile ilgili konularda danışmanlık yaparak, uygulamalı birçok mühendislik projesinin bilfiil içerisinde görev aldı. Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Eti Maden Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü ve birçok su ve kanal idaresi bünyesinde altyapı, atık yönetimi ve geri kazanım gibi konularda eğitimler verdi ve projeler yürüttü. 14 Ağustos 2020 tari- hinde İTÜ Rektörlüğü görevine atanmıştır. 2021 yılından itibaren SAHA İstanbul (Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği) ve Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri devam etmektedir.
İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) bünyesinde, çevre ve altyapı mühendisliği alanında eğitimler verdi. Bunlardan en önemlisi, Filistin-Ramallah’ta gerçekleştirilen ve Filistin Su Birliği mühendislerine verilen su geri kazanımı konulu tasarım ve proje eğitimleridir. Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Çevre Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı ile Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. Halen Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanıdır.
Kendisine, YÖK 2019 Üstün Başarı Ödülü (Fen ve Mühendislik Bilimleri Yılın Doktora Tezi Ödülü Tez Danışmanlığı), 2008 yılı Mühendislik Alanı TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 2009 yılı Uluslararası Ekonomik İşbirliği Organizasyonu Uluslararası ödülü (ECO- Economic Cooperation Organization), İstanbul Sanayi Odası Çevre Ödülleri kapsamında 2018 Yılı Kurum/Kuruluş Kategorisi Birincilik Ödülü ve 2001 yılında yayınladığı makalelerden dolayı İstanbul Teknik Üniversitesi Özel Ödülü layık görüldü.
Ulusal ve uluslararası birçok konferans ve çalıştaylar düzenlemiş ve bilim kurulunda bulunmuştur. Araştırma konuları arasında, su ve atıksuların arıtımı ve geri kazanımı, ileri su ve atıksu arıtım teknolojileri, deniz suyu arıtım teknolojileri, membran ve modül teknolojileri, çevre nanoteknolojisi, altyapı planlama ve tasarım esasları ve arıtma tesislerinin hidroliğidir. 200 civarında Uluslararası indeksli dergilerde makalesi basılmış ve bu eserlerine 6000'e yakın atıf yapılmış olup, h-indeks değeri 37'dir. Yabancı dil olarak İngilizcesi çok iyi seviyededir. Evli olup, 1’i kız ve 2’si erkek olmak üzere üç çocuk babasıdır.

E-kitap satış sitesi için lütfen tıklayınız.

Basılı kitap çevrimiçi satış sitesi için lütfen tıklayınız.

Basılı kitabı İTÜ 1773 ofisleri-Maslak Kampüsünden tedarik edebilirsiniz.