kapak_muzikruhun

 

Müzik Ruhun Gıdası Mıdır?
Yazarlar: Gonca Girgin, Vasfi Emre Tezcan
Sayfa Sayısı:83
Baskı Şekli: E-kitap
E-ISBN: 978-975-561-663-6
Kakofonik gürültülerle dolu, yaşam senfonisinin çoğu zaman uyumsuz melodiler çaldığı bir dünyada, zamansız ve evrensel bir olgu var: müzik. Ancak müzik şairlerin ve filozofların çağlar boyunca övgüyle bahsettiği gibi ruhun gıdası mı gerçekten? Melodileri, ritimleri ve armonileri salt eğlencenin ötesine geçip şifa, aydınlanma ve hatta manipülasyon için bir araç olabilir mi? Bu sayfalarda, kültürler ve çağlar boyunca çeşitli rollerini ve işlevlerini araştırarak müziğin çok yönlü manzarasında bir yolculuğa çıkıyoruz. Müziğin yalnızca bir zevk ya da oyalanma kaynağı olduğu yönündeki geleneksel düşünceye meydan okuyor, insan ruhu ve toplum üzerindeki derin etkisini ortaya çıkarmak için algı katmanlarını soyuyoruz.


Önsöz
Başlarken: Müzik Dedikleri Ne Ola Ki?
Duyduğumuz Herhangi Bir Ses Müzik Mi?
Sihirli Karşıtlıklar: Müziklemek De Mümkün
Müzikojenik Epilepsi De…
Şifacı Müzik
Günümüzde Şifa ve Müzik: Alternatif Tıp
Toplumsal İyileşme İçin Doğu-Batı Divan Orkestrası
Eğitici Müzik
Sistemli Gelişme ve Bilişsel Hız
Mozart Etkisi
Müziği Sadece Dinleyerek Ehlileşmek…
Korkutucu Müzik
Nesiller Boyu Israrcı Sesler
Ağıta Övgü: Gerilimin Müzikleri
Türkiye’nin Korku Sinemasında Müzik
İşkenceci Müzik
Hayalet Ordu’nun Gürültüsü, İşitmenin Yorgunluğu
Dokunma Olmaksızın İşkence
Eğlenceci Müzik
Sahne, Sokak, Eğlence…
Bir Eğlence Biçimi Olarak Müzik Festivalleri
Kitap Sonu Canavarı
Notlar ve Kaynakça
Dizin

Gonca GİRGİN
1978'de İstanbul'da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Temel Bilimler bölümünü bitirdi. Etnomüzikoloji masterı ve Müzikoloji doktorası yaptı. 2006 yılında Tarihsel Müzikoloji alanında Müziği Yazmak isimli çalışmasını yayımladı. Master ve doktora eğitimleri süresince yöneldiği kültürel çalışmalar alanında, kimlik, kültür politikaları, etnisite, performans teorileri gibi konularda çeşitli makaleler yayımladı, uluslararası sempozyumlara katıldı. Yurtdışında Roman Dansı üzerine atölye çalışmaları yaptı, birçok konserde icracı ve yorumcu olarak yer aldı. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde öğretim üyesidir ve bu alanlarda dersler vermektedir.
Vasfi Emre TEZCAN